Inhoud van het trésor

directe link naar geavanceerd zoeken

Zoals hierboven is aangegeven ligt voor de Blauwe Lijn de focus van het trésor op de Watermeesters. Voor informatie over de andere onderdelen van het trésor kunt op de desbetreffende ovaal in nevenstaande figuur klikken. schema waterschrijvers journalist historie grootmeesters watermeesters romanschrijvers landschap bestuurders Buitenland Het trésor is een digitaal bestand met een lijst van 221 waterbouwkundigen, met een heel beknopte biografieën van deze Watermeesters. Tevens is aangegeven of er van deze Watermeester inmiddels een uitgebreidere biografie op Wikipedia staat (met een link daarheen). Verder bevat het een lijstje van links naar digitale kopieën van 1223 publicaties, vooral als een dergelijke lijst nog niet op de Wikipedia bladzijde staat. Dit is het geval bij 61 biografiën. Van veel Watermeesters is een portret beschikbaar, dit wordt dan ook weergegeven. Daarnaast zijn er nog publicaties van 37 auteurs waarvan de biografie incompleet is.

Voor meer informatie over het systeem wordt verwezen naar de bladzijde Achtergrond. Een interactieve versie van het boek van Joop van der Tuin, die het oorsporkelijke bestand van Waterschijvers heeft opgezet is hier beschikbaar.

Watermeesters

Watermeesters zijn in dit kader Nederlandse waterbouwkundigen die hun ervaringen vastgelegd hebben om latere generaties de mogelijkheid te geven hierop door te bouwen. De watermeesters zijn dus een subgroep van de waterschrijvers. Door op de naam van de Watermeester te klikken krijgt u de informatiebladzijde van deze watermeester, met daarin de algemene informatie plus een uitgebreidere lijst van digitaal toegankelijke werken. Een lijst van alleen de watermeesters kunt u alfabetisch, op geboortedatum of op overlijdensdatum openen.

Een overzicht van de Watermeesters waar inmiddels een uitgebreide biografie voor Wikipedia gemaakt is vind u hier

Een chronologisch overzicht van alle waterschrijvers met een tijdbalk is ook beschikbaar. Hierin kunt u in een oogopslag zien wie tijdgenoten van elkaar waren. Een tijdbalk voor de afszonderlijke categoriëen is hier beschikbaar.

Watergrootmeesters

Dit is een (zeer subjectieve) selectie van 37 personen uit de totale lijst van watermeesters. Wij hebben voor deze mensen gekozen omdat zij op de een of andere wijze hun stempel gezet hebben op de Nederlandse waterbouwkunde
De hier gepresenteerde watergrootmeesters hebben soms belangrijke ontwerpen gemaakt, tot uitvoering gebracht of hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de kennisontwikkeling op het gebied van de waterbouw.
Door de Stichting BLauwe Lijn zijn wat uitgebreidere bladzijden gemaakt over Johan van Veen en over Jan Fokke Agema (Hier is ook een verhaaltje over de "Jan Fokke Agema-filosofie" te downloaden.

Nederlandse Waterbouwers in Den Vreemde

Dit is een selectie publicaties over buitenlandse projecten. Alhoewel er veel in het buitenland gedaan is, is daar in het wat verdere verleden niet door betrokkenen over gepubliceerd; vandaar dat deze lijst vrij klien is. Aparte aandacht voor de waterbouw ingenieurs in de koloniën. Hun werk is wel via specifieke vaktijdschriften gepubliceerd.Geavanceerd zoeken in het bestand van publicaties van watermeesters

Er is een basisbestand met alle gevonden digitaal toegankelijke publicaties. Dit bestand op chronologische volgorde kan hier gedownload worden. Dit volledige bestand is echter niet de meest handige toegang.
Door een deel van de achternaam van de auteur in de eerste zoekbox in te voeren komt er een lijst met alle publicaties van die auteur.
Door een deel van de titel in te voeren krijgt u alle titels waar dat woord in voor komt.
Een lijst (op kaart of in lijstvorm) van alle publicaties uit een bepaalde periode kan gemaakt worden met de vanaf/tot boxen (jaartal intypen, geen dagen en maanden).

deel achternaam
woord in titel
vanaftot
vanaftot
Soms is het handiger om te zoeken via een andere ingang. Er zijn de volgende mogelijkheden:
Verder zijn er van enige seriewerken ook  lijstjes beschikbaar:
Er is een aparte bladzijde met rapporten van verschillende diensten van de Rijkswaterstaat, alsmede van de Dienst Zuiderzeewerken (oorspronkelijk geen onderdeel van Rijkswaterstaat). Dit zijn hoofdzakelijk rapporten van na 1953. Deze rapporten zijn gerangschikt per uitgevende dienst, per rapportnummer.

Er zijn nog enige losse overzichten: