Westerschelde

Westerschelde (0 - 0)


De vaargeul naar Antwerpen heeft eigenlijk altijd voor problemen gezorgd. In de loop der jaren is er een veelvoud aan studies naar de morfologie van de Westerschelde uitgevoerd
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1851 Ontstane geul door de zandplaten in de Schelde ten zuiden van Bath estuaria
1929 Nijhoff RWS-BER Nota betreffende de noodzakelijkheid van een systematisch onderzoek van de Westerschelde (met bijlagen van andere auteurs) estuaria BER001 (samenvatting)
1930 SchonfeldSr RWS-BER Voorlopige nota omtrent de in de Westerschelde te verrichten waarnemingen en haar bestudering + Overzicht van het verrichte tot 1 November BER001a (samenvatting)
1931 Nijhoff RWS-BER Schets van de ontwikkeling der Schelde estuaria Rapport no. I: Zeearmen en beneden rivieren
1932 Ramaer RWS-BER Nota naar aanleiding van de schets van de ontwikkeling van de Schelde BER006a (samenvatting)
1933 RWS Loodingen Westerschelde (1931-1932-1933) Rijkswaterstaat
1934 Kleinjan RWS-BER Verslag over de in 1930, 1931 en 1932 op de Westerschelde verrichte metingen en waarnemingen BER001g (samenvatting)
1935 Kleinjan RWS-BER Enkele beschouwingen over de verandering der tijverschillen, voornamelijk in de Wester- en Oosterschelde, sedert ongeveer 1860-1870 getijberekening Nota benedenrivieren
1936 Kleinjan RWS-BER Enkele beschouwingen over plaatselijke wijzigingen in het gebied van de Westerschelde op grond van partiële hydrografische opnemingen alsmede verslag over de jaren 1933, 1934 en 1935 verrichtte dwarsporofiellodingen BER001k (samenvatting)
1936 vVeen RWS-BER Nota betreffende boringen in de Scheldemond BER001j (samenvatting)
1938 Kleinjan RWS-BER Enkele opmerkingen over den invloed op de Westerschelde van werk en tot landaanwinning in het Verdronken Land van Saeftingen landaanwinning
1938 vVeen RWS-BER Baggeren in de Westerschelde baggerwerk BER048 (samenvatting)
1938 Kleinjan RWS-BER Nota betreffende het onderzoek naar den aard van eenige in de Westerschelde nabij Kapellebank geconstateerde ondiepten BER048c (samenvatting)
1940 RWS-BER Wester-Schelde : overzicht van de rapporten tot 1 mei 1940 Nota Studiedienst Zeeuwse Stromen over diverse studies
1940 Jansen RWS-BER Het gebied van de Wester-schelde nabij Walsoorden estuaria Studiedienst der Zeeuwse Stromen
1943 Dronkers RWS-BER Invloed inpoldering Sloe, Braakman, Land van Saeftinge en Slikken van Hinkeloord op gemiddelde getijbeweging van het Schelde regiem estuaria Nota studiedienst benedenrivieren
1943 Schlingemann RWS-BER De hoogheidsrechten op de Wielingen Nota Rijkswaterstaat (BER?)
1943 vVeen RWS-BER Verdieping Scheldemond sedert 1824 morfologie BER119 (samenvatting)
1943 RWS-BER Westerschelde : overzicht van de rapporten tot 1 mei 1940 Nationaal Archief, collectie Vn Veen-Stroband, nr. 494
1944 vVeen RWS-BER Ontwikkeling regiem Wester-Schelde sedert 1800 Archief vVeen-Stroband, NA nr 77
1948 Haring RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen in de Westerschelde over de periode 1878 - 1931 estuaria Nota Studiedienst BER, 1948-8
1948 Haring RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen in het bankengebied van de mond van de Westerschelde over de periode 1894 - 1921 Nota Studiedienst BER, 1948-7
1948 Haring RWS-BER Diepte- en inhoudsveranderingen Westerschelde over de periode 1878-1931 morfologie BER202 (samenvatting)
1949 Haring RWS-BER Inhoud- en diepteveranderingen in het buitenbankengebied in de mond van de Westerschelde over de periode 1894-1921 morfologie BER216 (samenvatting)