Haarlemmermeer

Haarlemmermeer (1837 - 1852)


Inpoldering van de Haarlemmermeer, met bouw bijbehorende gemalen
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1727 Velsen Aanmerkingen over de tegenwoordige staat van de Haerlemmer Meer. Waar in wert aangetoont hoe noodzaakelyk die moet worden droog-gemaakt, en op wat wyze dit kan geschieden, dat de steden Haerlem, Leyden, en Amsterdam, als mede het Hoogheemraadschap van Rhy droogmakerij Te Leyden: by Daniel Goetval .Op de hoek van de Schoolsteeg
1826 Simons Over de Stoomtuigen voor de Droogmaking van het Haarlemmer Meer G.J. Sulpke, Amstedam, 12 pp + twee tekeningen
1838 Leeghwater Het Haarlemmer-meer-boek landaanwinning 13e druk, GJA Beijerinck, Amsterdam
1955 Fockema Andreae KNAW Wat er aan de droogmaking van de Haarlemmermeer voorafging droogmakerij Mededelingen KNAW, afd. letterkunde, nieuwe reeks, deel 18, nr. 15