Stormvloedcommissie

Stormvloedcommissie (1937 - 1953)


In 1939 werd door Johan Ringers de Stormvloedcommissie ingesteld. In een voorlopig rapport uit 1940 rapporteerde deze commissie dat de dijken inderdaad onvoldoende hoog waren. Hierbij werd voor het eerst gebruik gemaakt van de kans op overschrijding van een bepaalde waterstand. Maar omdat dijkverhoging op veel plaatsen niet mogelijk was, werd door Van Veen en de Studiedienst gewerkt aan plannen om enkele Zuid-Hollandse eilanden door dammen met elkaar te verbinden. Het werk van de commissie werd door interne conflicten, alsmede door de oorlog op een laag pitje gezet. In 1946 concludeerde de Stormvloedcommissie dat alle dijken in Zuidwest-Nederland te laag waren. In 1950 werd daarom eindelijk begonnen met de afdichting van de Brielse Maas. Begin december 1952 vroeg de minister van Waterstaat Jacob Algera om een onderzoek te doen naar de afsluiting van de zeearmen tussen Walcheren en Voorne. Het eindrapport over de afsluitingsplannen der Tussenwateren verscheen 29 januari 1953.
Voor meer info:

Lijst van beschikbare publicaties

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de auteursnaam voor een overzicht van alle publicaties van deze auteur
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat onderwerp
datum auteur organisatie titel onderwerp bron
1937 Mazure RWS-BER De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren BER030b (samenvatting)
1938 Wemelsfelder RWS Beknopte Nota over de Frequenties van Stormvloeden stormvloeden Nota No.4025 Z. Vervolg op dzz.schrijven van 18 October 1938, No.3821 Z.
1939 Wemelsfelder RWS-BER Wetmatigheden in het optreden van stormvloeden stormvloeden BER058 (samenvatting) Overdruk uit "De Ingenieur"(54), nr 9, ppB31-35
1939 vVeen RWS-BER Te verwachten stormvloedstanden op de benedenrivieren : eerste voorlopige becijfering stormvloeden BER054 (samenvatting)
1940 vVeen RWS-BER Korte opmerkingen over de kritiek van Prof. Thijsse op het voorlopig rapport van de Stormvloed-commissie stormvloeden Archief van Veen bij NA, nr 115
1940 vVeen RWS-BER Voorlopig rapport van de Stormvloedcommissie BER066 (samenvatting)
1940 Thijsse Nota met beschouwingen over de "gekozen Stormvloed standen" in het voorlopig rapport van de commissie inzake stormvloeden op de benedenrivieren stormvloeden
1941 Stroband RWS-BER Statistisch onderzoek en kansberekening voor stormvloeden en HW-standen, gecombineerd met standen te Keulen stormvloeden BER072 (samenvatting)
1941 vVeen RWS-BER Rapport van de commissie inzake stormvloeden in Nederland stormvloeden BER134 (samenvatting)
1942 vVeen RWS-BER Stormvloedhoogten op de benedenrivieren in het jaar 2000 stormvloeden BER096 (samenvatting)
1943 Stroband RWS-BER Stormvloedsberekening met de sinusoïdale methode getijberekening archief van Veen-Stroband
1943 RWS-BER De exacte methode voor getijberekening met als toepassing de berekening van de getijvoortplanting bij enkele theoretische stormvloeden getijberekening Nationaal Archief collectie Van Vee-Stroband, nr 451
1944 SchonfeldSr RWS-BOR Nota over den invloed van stormvloedbergingskommen, inpolderingen en rivierverruimingen op stormvloedstanden in Benedenrivieren rivierafvoer Nota directie Bovenrivieren 4375 - voor de Stromvloedcommissie
1944 vVeen RWS-BER Ontwerprapport van de commissie inzake stormvloeden in Nederland stormvloeden BER134 (samenvatting)
1946 Thijsse WL Delft Een hydraulisch model voor de benedenrivieren, sudie door het Waterloopkundig Laboratorium ten behoeve van de directie Benedenrivieren modelonderzoek archief Studiedienst BER
1946 vHamelen RWS-BER Vergelijking van stormvloedstanden bij berekende standen bij bestaande toestand waterstanden RWS rapport
1949 Wemelsfelder RWS-BER Nota overzicht stormvloeden waterstanden Nota RWS-BER
1951 VolkerF RWS-BER De frekwenties van stormvloeden in het algemeen en van die van Hoek van Holland in het bijzonder stormvloeden BER264 (samenvatting)