RWS-WWKZ

Lijst van publicaties door RWS-WWKZ


(District Kust en Zee van de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging. Werkte nauw samen met de waterloopkundige afdeling van de Deltadienst. Had regionale vestigingen: Adviesdienst Vlissingen, Adviesdienst Hoorn en adviesdienst Haren.)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1949 Ringma Beschouwingen over de toestand van het Vlissingse badstrand zandige kust Nota adviesdienst Vlissingen
1949 Ringma Rapport betreffende de toestand van de oever van de calamiteuze polders Jacoba en Anna Friso oeververdediging Nota Adviesdienst Vlissingen
1949 Ringma Rapport betreffende de toestand van de vooroever van de Spieringpolder oeververdediging Nota Adviesdienst Vlissingen
1950 Ringma Stroommetingen en suggesties ten behoeve van een inpoldering van de Brakman Braakman landaanwinning Nota Vlissisngen
1952 Wemelsfelder Meten van golfhoogte en golffrequentie golven Nota nr. (WWKZ) HY-036
1953 SchonfeldJr Inleiding tot de Methode der karakteristieken getijberekening Nota (WWKZ-)53.2
1953 SchonfeldJr Inleiding tot het impedantie-begrip en de theorie van de trillingsfilters in de hydraulika getijberekening Nota (WWKZ-)53.1
1955 vdKley Verhoging stormvloeden Waddenzee door afsluiting Zuiderzee Waddenzee Nota nr. (WWKZ) HY-063
1955 vdKley Stormvloedstanden in het Waddengebied, gelijkwaardig aan de in zuid-west Nederland tijdens de stormramp op 1 Februari 1953 opgetreden standen waterstanden Nota (WWKZ) HY-061
1960 Dynamische verschijnselen als gevolg van golfaanval op de Haringvlietsluizen Haringvlietsluizen golven RWS nota Nota (DDWT-)519
1967 Wissenburg Seichesonderzoek havengebied Scheveningen golven Nota nr. W905, L.67.130
1979 Wilderom Resultaten van het vooroeveronderzoek langs de Zeeuwse stromen Zettingsvloeiing Nota WWKZ-75.2 - Adviesdienst Vlissingen