RWS-Deltadienst

Lijst van publicaties door Rijkswaterstaat - Deltadienst


(Speciale dienst voor het uitvoeren van de Deltawerken. Deze dient had een eigen waterloopkundige afdeling (met vestigingen in Den Haag, Hellevoetsluis en Zierikzee. De afdeling in Den Haag werkte nauw samen met de waterloopkundige afdeling van WaWa.)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1954 Stroband De afmetingen van de sluizen in de mond van de Oosterschelde ten behoeve van de schelpdierkwekerijen indien de verticale getijbeweging bij Ierseke en omgeving tot de helft wordt gereduceerd Oosterschelde sluizen rapport Deltadienst
1956 Het plan tot afsluiting van Veeregat en Zandkreek (Drie-Eilandenplan) rapport D Deltawerken Archief vVeen-Stroband nr. 43
1958 Santema Movement of bottom sediment in coastal waters by currents and waves : measurements with the aid of radioactive tracers in the Netherlands zandtransport (Technical memorandum ; 105)
1960 Svasek Maximaal optredende krachten op de brugpijlers van de brug over de Oosterschelde als gevolg van het optreden van ijs op de rivier : ontwerp brug over de Oosterschelde (t.b.v. directie Bruggen Oosterschelde bruggen Nota nr. F-64