KNAW

Lijst van publicaties door KNAW


(Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Zie ook wikipedia)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1907 Lely Stroomsnelheden in een open Panamakanaal. Panamakanaal kanalen lezing van 30 maart 19078
1955 Fockema Andreae Wat er aan de droogmaking van de Haarlemmermeer voorafging Haarlemmermeer droogmakerij Mededelingen KNAW, afd. letterkunde, nieuwe reeks, deel 18, nr. 15