Lijst van publicaties door


()

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1935 Vreedenburgh Over de stationnaire waterbeweging door grond met homogeen-anisotropische doorlaatbaarheid grondwater De Ingenieur in Ned. Indië nr 11, blz VI-140
1936 Vreedenburgh Over grondwaterstroomen en het onderzoek hunner stroomingsheelden met behulp der electrische methode grondwater De Ingenieur in Ned. Indië nr 61, blz VI-81
1936 Vreedenburgh De vergelijkingen van Lagrange der hydromechanica in parametervorm hydraulica De Ingenieur in Ned. Indië, nr 9 blz VI-158
1936 Vreedenburgh Cavitatieverschijnselen bij waterstroomingen hydraulica De Ingenieur in Ned. Indië, nr 10 blz VI-167
1937 Vreedenburgh Een stroomfunctie voor de centrische breedteverandering eener vlakke strooming hydraulica De Ingenieur in Ned. Indië nr 1, blz I-2
1937 Vreedenburgh Beschouwingen over axiaal-symmetrische potentiaalstroomingen hydraulica De Ingenieur in Ned. Indië nr 2, blz II-26
1937 Vreedenburgh Bepaling van den doorlaatcoëfficiënt van grond uit de verticale capillaire opstijging hydraulica De Ingenieur in Ned. Indë nr 4, blz II-65
1937 Vreedenburgh De parallelstrooming door grond bestaande uit evenwijdige regelmatig afwisselende lagen van verschillende dikte en doorlaatbaarheid grondwater De Ingenieur in Ned. Indë nr 8, blz II-111
1937 Vreedenburgh De parabolische potentiaalstrooming in aarden dammen grondwater De Ingenieur in Ned. Indië nr 12, blz II-163
1938 Vreedenburgh Niet-cirkelvormige buizen onder inwendigen gelijkvormigen overdruk hydraulica De Ingenieur in Ned. Indië nr 712, blz I-50
1938 vr Het phreatisch randwaardeprobleem grondwater De ingenieur in Ned. Indië nr 8, blz 1-74
1939 Vreedenburgh De hodografische afbeelding als hulpmiddel bij de oplossing van het phreatisch randwaardeprobleem grondwater De ingenieur in Ned. Indië nr 1, 2 en 3, blz 1-205-I-17 en I-47
1949 ThijsseJP Jr Gewijzigde Grondslagen voor net Stadsplanwerk in IndonesiŽ planologie De Ingenieur in Indonesie, nr 3, blz II-15
1950 ThijsseJP Jr Stedeibouwkundige beschouwingen over het te bouwen huisvestingcentrum bij Kebajoran planologie De Ingenieur in Indonesie, nr 4, blz II-25