WL Delft

Lijst van publicaties door Waterloopkundig Laboratorium (Deltares)


(Waterloopkundig laboratorium, opgericht in 1927, is later gefuseerd met LGM en enkele specialistische diensten van RWS tot Deltares.)

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1932 Verslag modelonderzoek Koningin Wilhelminahaven te Vlaardingen havens Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nrr26
1932 Verslag modelonderzoek tot verbetering van de invaart tot de havens van Breskens havens Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 26
1933 Wemelsfelder Onderzoek naar de toestanden in en nabij de mond van de Rotterdamsche Waterweg te Hoek van Holland Nieuwe Waterweg havens WL rapport nr M35
1936 Verslag inzake het onderzoek van een automatisch werkende stormvloedkeering ten behoeve van de Brabantsche Biesbosch Biesbosch stormvloedkeringen WL rapport 89
1943 Thijsse Modelonderzoek betr. deining in ontworpen haven te Bergen op Zoom BER083b (samenvatting)
1943 Stroband Golfoploop model M11 golven archief van Veen-Stroband
1944 Thijsse Verslag modelonderzoek geulenstelsel Oosterschelde BER084e (samenvatting)
1944 Thijsse Onderzoeksrapport naar de verandering van de hogere en hoogste standen voor het gebied der benedenrivieren in de loop der jaren Benedenrivieren waterstanden Nationaal Archief, collectie Van Veen-Srroband, nr 118
1946 Thijsse Een hydraulisch model voor de benedenrivieren, sudie door het Waterloopkundig Laboratorium ten behoeve van de directie Benedenrivieren Stormvloedcommissie modelonderzoek archief Studiedienst BER
1946 Thijsse Initiatief modelproeven voor beneden rivieren modelonderzoek voorstel voor de Stormvloedcommissie, NA collectie Van Veen-Stroband, nr 334
1951 Frijlink Enige beschouwingen omtrent de stabiliteit van bitumineuze taludbekledingen in het geval van hydrostatische overdruk aan de binnenzijde der bekledingslaag dijken Tijdschrift Weg en Waterbouw nr. 5-6, mei-juni 1951.
1952 Frijlink Discussion of bedload movement formulas of Kalinske, Einstein and Meyer-Peter and Müller and their application to recent measurements of beload in the rivers in Holland morfologie US Bureau of Reclamation, translation of apublication by Frijlink, originally published in the Comptes rendus 2ième Journée Hydraulique, Grenoble, 1952
1955 Hydraulische beschouwingen over de sluiting van de inlaagdijk "Levensstrijd" te Zierikzee Dijkherstel Zeeland afsluitingen NOta Waterloopkundig Laboratorium
1972 Thijsse Een halve eeuw Zuiderzeewerken Zuiderzee Tjeenk Willink