Deltacommissie

Lijst van publicaties door Deltaommissie


(Commissie ingesteld na de stormvloed van 1953 om plannen te ontwerpen om een dergelijke ramp te voorkomen. Deze commissie stelde voor om het Deltaplan uit te voeren. )

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste vermeld. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur titel project onderwerp bron
1953 Afsluiting Hollandsche IJssel: tweede interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaa Deltawerken stormvloedkeringen Uitgave SDU
1953 Verhoging Schouwense Dijk: eerste interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat Deltawerken dijken Uitgave SDU
1953 Valken Nota van de Deltacommissie betreffende een overzicht van de Deltaplannen, plaats en volgorde van de primaire afsluitingswerken Deltawerken afsluitingen Nota van de Deltacommissie
1953 Thijsse Rapporten betreffende voorlopige stormvloedpeilen langs de Noordzeekust (dl 1 ) en voorlopige bepaling der Maatgevende Stormvloedhoogten voor Hoek van Holland en Vlissingen(dl 2) van de Delta-Commissie waterstanden Rapporten voor de Deltacommissie
1953 vVeen Nota over een maatstaf ter bepaling van stormvloedstanden langs de Nederlandse kust, die nog juist moeten kunnen worden gekeerd waterstanden Nota voor de Deltacommissie
1954 Afdamming zeearmen: derde interim-advies uitbracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat Deltawerken afsluitingen Uitgave SDU
1954 vVeen Afdamming Zeearmen, 3e interimadvies Deltawerken Rapport van de Deltacommissie
1955 Vierde interimadvies door de Deltacommissie over de Afdamming Veere gat en Zandkreek (drie-eilanden plan) Deltawerken afsluitingen Uitgave SDU
1955 Nadere beschouwingen in verband met de afdamming van de zeearmen: vijfde interim-advies uitgebracht aan de Minister van Verkeer en Waterstaat Deltawerken afsluitingen Uitgave SDU