kanalen

Lijst van publicaties over het onderwerp kanalen


kanalen en vaarwegen, eisen vanuit de scheepvaart, ontwerpeisen

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1877 ConradJWF RWS Berigt aan den Minister van Binnenlandsche Zaken te 's-Gravenhage betreffende het Noordzeekanaal en de uitwatering van Rijnland, Schermerboezem en Amstelland Noordzeekanaal Twee delen, scan deel 2
1880 ConradJWF RWS Rapport der commissie, benoemd tot het instellen van een onderzoek omtrent het ontwerp voor een nieuwen waterweg van Amsterdam naar den Rijn en van Amsterdam naar Rotterdam Amsterdam-Rijnkanaal Algemene Landsdrukkerij
1880 Lely Ontwerp van een kanaal van Amsterdam langs Utrecht over Wijk bij Duurstede, en voor een kanaal van Amsterdam over Gouda naar Rotterdam Amsterdam-Rijnkanaal
1881 Lely Een tijdelijke Rijnvaart of de Keulsche Vaart J.H. & G. van Heteren
1890 ConradJWF PIANC Les voies de navigation dans le royaume des Pays-Bas / ouvrage publié sous les auspices du Gouvernement des Pays-Bas pour le quatrième Congrès international de navigation intérieure à Manchester en 1890; PIANC congres 1890, Manchester,
1907 Lely KNAW Stroomsnelheden in een open Panamakanaal. Panamakanaal lezing van 30 maart 19078
1912 Gelinck RWS Rapport met ontwerp inzake de bemaling van de Hoogeveensche Vaart Rapport voor Rijkswaterstaat, uitgegeven door Erven B. van der Kamp, Groningen
1916 deGroot RWS De Waterweg langs Rotterdam naar zee: 1866-1916 Nieuwe Waterweg Ministerie van Waterstaat
1920 RWS Overzicht der scheepvaartwegen in Nederland: met overzichtskaart en schetskaarten uitg. door het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid; Zevende uitgave. - 1920
1921 Schlingemann RWS Kanalisatie van de Maas in Nederland, verslag over de vorderingen van de werken in het jaar 1920 en balans per 31 December 1920 Maasnormalisatie Rapport Rijkswaterstaat
1922 Schlingemann RWS Kanalisatie van de Maas in Nederland, verslag over de vorderingen van de werken in het jaar 1921 en balans per 31 December Maasnormalisatie Rapport Rijkswaterstaat
1927 Klink Ingenieur De nabij Maastricht in uitvoering zijnde werken van het Julianakanaal Maasnormalisatie Herdruk van een overdruk uit de Ingenieur, uitgave KIvI
1927 Lely Betuwsche Kanaalvereniging De kanaalverbinding Amsterdam-Boven-Rijn en de verbetering van de Linge Amsterdam-Rijnkanaal rede, gehouden voor de Betuwsche kanaalvereeniging op maandag 28 november 1927 in het Spaarbankgebouw te Tiel
1927 Kanaalvereeniging De scheepvaartweg van Amsterdam naar den Bovenrijn Amsterdam-Rijnkanaal Brochure van "De Geldersche Vallei"
1931 Ramaer Ingenieur Verbinding Antwerpen - Rijn Schelde-Rijnverbinding De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde, 1931, no 17, 24-04-1931
1932 RWS-BER Verslag inzake normalisatie van de Nederlandsche vaarwegen in het algemeen en van die in de Hollandsche Laagvlakte in het bijzonder Nota Benedenrivieren
1933 Zuiderzeewerken Opmerkingen naar aanleiding van het: "Verslag inzake normalisatie van Nederlandsche vaarwegen in het algemeen en van die in de Hollandsche Laagvlakte in het bijzonder Directie der Zuiderzeewerken Nota nr. 73, map 5
1946 vVeen RWS-BER De West-Duitse kanalen BER168 (samenvatting)
1949 Schijf PIANC Protection de la cunettes (berges et plafond) des voies navigables, intérieures et maritimes, ainsi que des caneaux d'évacuation PIANC 17th congress 1949, Lisbon, section SI C2
1953 Schijf PIANC The relation between the form of cross section the cross section, the method of revetment and the distribution of the water velocities in a waterway PIANC 18th congress 1953, Rome, section SI C1 - co auteur: Schijf