estuaria

Lijst van publicaties over het onderwerp estuaria


onderzoek naar stroming en morfologie van getijgaten

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1851 Ontstane geul door de zandplaten in de Schelde ten zuiden van Bath Westerschelde
1929 Nijhoff RWS-BER Nota betreffende de noodzakelijkheid van een systematisch onderzoek van de Westerschelde (met bijlagen van andere auteurs) Westerschelde BER001 (samenvatting)
1931 Nijhoff RWS-BER Schets van de ontwikkeling der Schelde Westerschelde Rapport no. I: Zeearmen en beneden rivieren
1932 Nijhoff RWS-BER Schets van de ontwikkeling der zuidelijke zeearmen (met uitsluiting van de Wester Schelde)
1937 vVeen RWS-BER Brouwershavensche zeegat [kaart]: schema's eb- en vloedscharen Brouwershavensche Gat, Grevelingen en Krammer 1885 - 1937 RWS Benedenrivieren
1937 vVeen RWS-BER Oosterschelde [kaart]: schema's eb- en vloedscharen 1932 -37 Oosterschelde
1940 Jansen RWS-BER Het gebied van de Wester-schelde nabij Walsoorden Westerschelde Studiedienst der Zeeuwse Stromen
1943 Dronkers RWS-BER Invloed inpoldering Sloe, Braakman, Land van Saeftinge en Slikken van Hinkeloord op gemiddelde getijbeweging van het Schelde regiem Westerschelde Nota studiedienst benedenrivieren
1944 RWS-BER Diepteveranderingen in het zeegat van Goeree Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband, nr. 350
1946 vVeen RWS-BER Oosterschelde: schema's eb- en vloedscharen 1905 - '24 Oosterschelde Kaart van de Vloedscharen
1947 Haring RWS-BER Diepteveranderingen in het Brouwershavense Gat over de periode 1860-1933. Diepteveranderingen in het Keeten, Mastgat en Zijpe over de periode 1885-1933 Brouwershavense Gat Studiedienst BER rapport 1947-9
1947 Haring RWS-BER Diepteveranderingen in het Krammer-Volkerak Volkerak Nota Studiedienst BER 1947-14
1948 Haring RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen in de Westerschelde over de periode 1878 - 1931 Westerschelde Nota Studiedienst BER, 1948-8
1949 vdBurgt RWS-BER Nota over de veranderingen in de zeegaten aan de Hoek van Holland en van Goeree (voorafgaand door brieven en enkele beschouwingen nota studiedienst BER
1950 Haring RWS-BER Inhouds- en diepteveranderingen Z.W.wateren van Nederland : 1872-1933 Benedenrivieren Rapport nr. (DDWT-BEN-1950.)3
1951 vVeen De Rijn-Maasmond(Helinium) in de Romeinse tijd Tijdschrift KNAG, vol 68, pp 272-275