droogmakerij

Lijst van publicaties over het onderwerp droogmakerij


ontwerp en aanleg van droogmakerijen en polders

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1727 Velsen Aanmerkingen over de tegenwoordige staat van de Haerlemmer Meer. Waar in wert aangetoont hoe noodzaakelyk die moet worden droog-gemaakt, en op wat wyze dit kan geschieden, dat de steden Haerlem, Leyden, en Amsterdam, als mede het Hoogheemraadschap van Rhy Haarlemmermeer Te Leyden: by Daniel Goetval .Op de hoek van de Schoolsteeg
1939 vVeen Ingenieur Inpolderingen in vroeger eeuwen door Nederlanders in het buitenland De Ingenieur, jg 54, nr 22, blz A215, 2-6-1939
1955 Fockema Andreae KNAW Wat er aan de droogmaking van de Haarlemmermeer voorafging Haarlemmermeer Mededelingen KNAW, afd. letterkunde, nieuwe reeks, deel 18, nr. 15