Lijst van publicaties over het onderwerp rivierverbeteringklik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1770 BeijerinckF De Rivierkundige verhandeling, uitgegeven door Cornelis Velsen ... Gedrukt in Amsterdam 1749, van verscheide misvattingen gesuyverd Jacob Nyhoff, boekverkoper te Arnhem
1821 vdWijck Aanmerkingen en bedenkingen op de Proeve van een ontwerp tot sluiting van de rivier den Nederrhijn en Leck, en het storten van derzelver water op den IJssel Nijmegen, Wed Vieweg en Zn
1829 Moll Utrecht Antwoord van G. Moll, lid der gewezene Commissie tot onderzoek der beste rivier-afleidingen, aan den wel-edelen gestrengen heer Mr. J.G. van Nes, hoogheemraad van den Lekdijk Bovendams, wegens eene memorie van het Collegie van den Lekdijk Bovendams, over Amsterdam : Johannes van der Heij en zoon
1829 Beijerinck KNAW Onderzoek, in hoe verre eenige der tot hiertoe voorgedragene theorien, omtrent de beweging des waters in kanalen, op de vermogens der rivieren, welke het noordelijk gedeelte der Nederlanden doorstroomen, toepasselijk zijn Nieuwe verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten; 2: 5
1835 Krayenhoff Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren De Whaal en de Boven-Maas en het doen afloopen dezer laatste, over hare oude bedding, op het Bergsche-veld Nieuwe Merwede Nijmegen, Wed J.C. Vieweg en Zoon
1847 Ferrand Memorie over de verdeeling der wateren van den Boven-Rijn, tusschen de Waal, den Neder-Rijn en den IJssel Landsdrukkerij, 's-Gravenhave
1855 vdKun RWS Verslag van de werkzaamheden tot zamenstelling der groote kaart van de hoofdrivieren in Nederland op last van den Minister van Binnenlandsche Zaken Algemeene Lands-drukkerij
1896 TuteinNolthenius De nieuwe Rijn (Rhenus Renatus) Rijn De Gids. Jaargang 60(1896)