Lijst van publicaties over het onderwerp Zettingsvloeiing


Het bezwijken van de onderwateroever van een dijk of strand door liquefactie en een dichtheidsstroom; dit bezwijken geeft een schelpvormige erosie en treedt op in een tijdspanne van enkele uren.

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1979 Wilderom RWS-WWKZ Resultaten van het vooroeveronderzoek langs de Zeeuwse stromen Nota WWKZ-75.2 - Adviesdienst Vlissingen