riviermorfologie

Lijst van publicaties over het onderwerp riviermorfologie


vorm van rivieren, zandbeweging in rivieren

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1932 vVeen RWS-BER Nota betreffende waarnemingen omtrent het zandtransport van de benedenrivieren BER007 (samenvatting)
1933 vVeen Ingenieur Onderzoek naar het zandtransport van rivieren De Ingenieur, jg. 48, nr 27, 7-7-1933
1947 Haring RWS-BER Diepteveranderingen in het Hollandsch Diep Hollands Diep nota Studiedienst BER 1947-15
1953 Morra RWS-BER Rapport over de zandbeweging in de drie Merweden, Noord, en Kil in geval stuw X wordt gemaakt Hollands Diep