Meetinstrumenten

Lijst van publicaties over het onderwerp Meetinstrumenten


Ontwikkeling van instrumenten voor hydrografische en hydraulische waarnemingen.

klik op de titel voor de publicatie

Bij publicaties met meerdere auteurs wordt alleen de eerste auteur vermeld. De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
datum auteur organisatie titel projct bron
1933 vVeen RWS-BER Verslag inzake echo-peilapparatuur der Britse Marine (Kelvin & Hughes) (incl. Engelse vertaling) Verslag directie Benedenrivieren, 10-11-1933
1935 vVeen Ingenieur Echo-toestel voor het peilen in zeer ondiep water De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 50, 1935, no 6, 08-02-1935 [Bijlage]
1937 Dammers RWS-BER Vergelijkende peilingen met handlood en echolood in de buitenhaven van IJmuiden BER043 (samenvatting)
1937 vVeen Ingenieur Een registrerende stroommeter De Ingenieur jrg 52, 1937, no 8, 19-2-1937
1943 vVeen RWS-BER Doorgaande stroommetingen bij de lichtschepen BER114 (samenvatting)
1944 RWS Klassificatie en beschrijving instrumenten (voor hydrografische en waterloopkundige waarnemingen bij Rijkswaterstaat) Nota 58.7
1948 Morra RWS-BER Zandmeetinstrumenten en hun betrouwbaarheid BER204 (samenvatting)
1950 vLimborgh RWS-BER Enige interessante meet- en regelinstrumenten in gebruik bij getijmodellen op het Laboratoire Dauhinois d'Hdraulique (Neyrpic) te Grenoble BER237 (samenvatting)
1951 Santema RWS-BER Korrelgroottebepaling met de supercentrifuge BER271 (samenvatting)
1951 Santema RWS-BER Beschouwingen over de geldigheid van de wet van Stokes BER272 (samenvatting
1952 Santema RWS-BER Hydrografische instrumenten BER294 (samenvatting)