Historie

Geschiedkundigen

Dit is een lijst van de 288 in het trésor aanwezige historici, archeologen en andere geschiedkundigen.

De hier genoemde schrijvers hebben onderzoek gedaan en gepubliceerd over de geschiedenis van waterbouwkundige werken in de ruimste zin van het woord. Ook archeologen die onderzoek gedaan hebben naar watergerelateerde zaken zijn in deze catergorie opgenomen. Veel van de hier genoemde waterschrijvers hebben een achtergrond als archivaris of jurist.
De groep kan opgedeeld worden in een viertal subcategoriën: Voor details over deze indeling wordt verwezen naar het hieronder genoemde achtergronddocument van Joop van der Tuin.
Van de in het trésor aanwezige waterschrijvers zijn er 288 als geschiedkundige aangeduid.
Meer achtergrondinformatie over de keuzes en indeling vindt u in het achtergronddocument, geschreven door Joop van der Tuin.
Onderstaande lijst kunt u naar keuze alfabetisch of chronologisch weergeven.
Door op de naam te klikken krijgt u de bladzijde met detail-informatie over deze schrijver.

auteur voornamen wiki geboren overleden
Wijk, van Jacob 0 0
Oudenhoven, van Jacobus 1600 1690
Gabbema, Simon Abbes 1628 1688
Vechoven, van Johannes 1657 1727
Outhof, Gerardus 1673 1733
Gutberleth, Tobias 1675 1703
Mieris, van Frans 1689 1763
Knoop, Johann Hermann 1706 1769
Heurn, van Johan Hendrik 1716 1779
Camper, Petrus 1722 1789
Hering, Johan Hendrik 1731 1790
Paludanus, Rutgerus 1736 1788
Dautun, Daniel Hendrik 1740 1820
Ypey, Adolf 1749 1820
Stolker, Adriaan 1751 1835
Crane, de Jan Willem 1758 1842
Kanter, de Johan 1762 1841
Maaskamp, Evert 1769 1834
Fockema, Daam 1771 1855
Ewijk, Hendrik 1772 1859
Asch van Wijck, van Jhr. Hubert Matthijs Adriaan Jan 1774 1843
Tour, du Jan Carel baron 1775 1829
Jeune, le Jacob Carel Willem 1775 1864
Honert, van den Joan 1786 1850
Leeuwen, van Jacob 1787 1857
Potter, de Jan Cornelis 1790 1856
Wassenbergh, Arnoldus 1790 1864
Aa, van der Abraham Jacob 1792 1857
Zuidema, Petrus 1792 1862
Beijerinck, Gerardus Johannes Adrianus 1792 1851
Haasloop Werner, Heinrich Gottfried 1792 1864
Magnin, Jean Samuiel 1796 1881
Haan Hettema, de Jhr. Montanus 1796 1873
Meijlink, Antonius Alexius Josephus 1797 1863
Bouman, Jacobus 1799 1877
Dodt van Flensburg, Johannes Jacobus 1800 1847
Westerhoff, Rembertus 1801 1874
Buma, Wiardus Willem 1802 1873
Acker Stratingh, Gozewinus 1804 1876
Bergh, van den Laurent Philippe Charles 1805 1887
Glimmerveen, Doenardus Jacobus 1806 1875
Eyck van Zuylichem, Frederik Nicolaas Maurits 1806 1876
Sloet van de Beele, Ludolf Anne Jan Wilt, baron 1806 1890
Sant, van 't Dinand 1807 1887
Venema, Gerardus Azings 1808 1873
Eekhoff, Wopke 1809 1880
Doorninck, van Jan 1809 1869
Bakhuizen van den Brink, Reinier Cornelis 1810 1865
Dirks, Jacob 1811 1892
Dam den Bouwmeester, van Jan 1813 1861
Oldenhuis Gratama, Lucas 1815 1887
Witkamp, Pieter Harme 1816 1892
Regt, Jacobus Wilhelmus 1818 1873
Kleijn, Frederik Johannes 1819 1898
Leijer, Philip Hendrik 1823 1904
Blom, van Philippus 1824 1910
Reuvens, Louis Abraham 1824 1897
Quack, Johan Christiaan Willem 1826 1904
Loon, van Everhardus 1826 1901
Buma, Jan Minnema 1828 1900
Minnema Buma, Jan 1828 1900
Kerkwijk, van Jacob Johan 1830 1901
Boekel, Pieter 1832 1899
Hollestelle, Adriaan 1832 1922
Gendt, van Johan Godart 1833 1880
Roelants, Johannes Jacobus 1833 1913
Niftrik, van Jacobus Gerhardus 1833 1910
Hingman, Johannes Henricus 1834 1897
Nibbelink, Dirk Willem 1834 1915
Gonnet, Cornelis Jacobus 1842 1926
Cannegieter, Dominicus 1842 1909
Geertsema, Carel Coenraad 1843 1928
Bos, Pieter Mennes 1844 1919
Kok, Willem Arnoldus 1845 1916
Andreae, Arnoldus Johannes 1845 1899
Boer, de Jan Klaesesz. 1845 1902
Buuren, van Pieter Adriaan 1845 1916
Welker, Peter Mathijs Hubert 1846 1930
Schuitemaker JZn, Pieter 1847 1934
Dalfsen, van Hendrikus 1848 1928
Nanninga Uitterdijk, Jurjen 1848 1919
Fokker, Eduard 1849 1936
Hoefer, Frederic Adolph 1850 1938
Koopmans, Sytze 1851 1890
Blink, Hendrik 1852 1931
Muller, Samuel HZn 1852 1915
Prakken, Claes Johannes 1852 1916
Mechelen, van Henricus 1854 1947
Blok, Petrus Johannes 1855 1929
Cohen Stuart, Arnold Jacob 1855 1921
Fruin, Robert 1857 1935
Feith, Jhr Johan Adriaan 1858 1913
Gobius, George Frederik Gustaaf 1858 1941
Muller, Jacob Wijbrand 1858 1945
Riemersma, Jan Herman 1860 1942
Engelenburg, van Willem 1860 1934
Rietema, Simon Petrus 1862 1925
Sybenga, Schelte 1862 1935
Henket, Henri Marie 1863 1902
Lintum, te Christiaan 1863 1930
Honig, Gerrit Jan 1864 1955
Dalen, van Jan Leendert 1864 1936
Schotel, Paulus 1864 1939
Hullu, de Johannes 1864 1940
Breen, Johannes Christiaan 1865 1927
Reijers, Arend Jan 1867 1943
Deinse, van Jacobus Joännes 1867 1947
Heeringa, Klaas 1867 1944
Boer, de Michael George 1867 1958
Hettema, Hette HZn 1868 1962
Brugmans, Hajo 1868 1939
Zuidema, Johann 1868 1944
Wumkes, Geert Aeilco 1869 1954
Wiersum, Eppe 1869 1955
Priester, Evert 1869 1955
Boot, Anthony 1870 1949
Kuile Sr, ter Gijsbertus Johannes 1871 1954
Sipma, Pieter 1872 1961
Huizinga, Johan 1872 1945
Kamp, Wilhelmus 1873 1957
Boeles, Pieter Catharinus Johannes Albertus 1873 1961
Gosses, Izaäk Hendrik 1873 1940
Holwerda, Jan Hendrik 1873 1951
Wieder, Frederik Casparus 1874 1943
Ottema, Nanne 1874 1955
Loosjes, Jakob 1874 1935
Ailly, d' Antoine Everard 1875 1959
Geesink, Jacobus 1876 1968
Vollgraff, Carl Wilhelm 1876 1967
Grol, van Henri Gerard 1878 1963
Kloppenburg, Doeke 1878 1963
Rijpma, Enneus 1879 1946
Jaarsma, Willem 1879 1957
Zutphen, van Willem Hendrik 1879 1956
Keuning, Johannes 1881 1957
Rheineck Leyssius, van Jhr. Henri Jean Louis Theodore 1881 1968
Jonge van Ellemeet, de Jhr. Bonifacius Marinus 1881 1962
Hallema, Anne 1882 1954
Bijvanck, Alexander Willem 1884 1970
Giffen, van Albert Egges 1884 1973
Scherpenisse, Abraham 1884 1945
Engelen van der Veen, van Gerrit Abraham Jan 1884 1933
Korff, Andries 1885 1963
Moerman, Jacob Diederik 1885 1965
Marel, van der Arie 1886 1969
Jong, de Dirk Leendert 1886 1968
Schukking, Willem Hendrik 1886 1967
Keijzer, Cornelis 1887 1962
Dolk, Theodorus Florentius Johannes Anthonie 1888 1972
Haga, August 1888 1970
Sigal, Martinus Cornelis 1888 1969
Beernink, Johan Joseph Philipp 1888 1969
Weerden, van Jan Stoffer 1888 1971
Trouw, Johannes 1889 1969
Gelder, van Herman Arend Enno 1889 1973
Sannes, Hartman 1890 1956
Balen, van Wilhelmus Julius 1890 1984
Vries, de Jan Pieter Marie Laurens 1890 1964
Unger, Willem Sybrand 1891 1963
Uijl, den Willem Frederik Jacobus 1891 1961
Wiskerke, Cornelis 1891 1966
Swierstra, Nanne TjerkZn. 1891 1978
Blaauw, Berend Willem 1892 1993
Bosch Ridder van Rosenthal, Edzard Jacob 1892 1945
Romein, Jan Marius 1893 1962
Cornelissen, Joannes Domenicus Maria 1893 1947
Hallema, Anne 1893 1973
Hinte, van Engelbert 1894 1945
Beveren, van Pieter 1894 1970
Gazenbeek, Jacobus 1894 1975
Dingeldein, Willem Hendrik 1894 1953
Heerma van Voss, Alexander Lodewijk 1894 1948
Winter, van Jhr. Pieter Jan 1895 1990
Romein-Verschoor, Anna Helena Margaretha 1895 1978
Greup, Gerrit Mattheus 1896 1968
Sebus, Johan Hendrik 1896 1976
Bijl Maartensz., Arie 1896 1974
Hoogland, Jan Louws 1896 1980
Gruyter, de Paul 1896 1975
Hazewinkel, Hendrik Cornelis 1896 1968
Hardonk, Reinier 1898 1983
Peterejus, Egbert Willem 1898 1973
Brouwer, Gerrit Anton 1898 1981
Cruys Voorbergh, - 1898 1963
Belonje, Johan 1899 1996
Meertens, Pieter Jacobus 1899 1985
Veenendaal, Augustus Johannes 1899 1958
Brood, Hendrik 1900 1989
Roggen, Cornelis 1900 1985
Smedes, Jacobus Johannes 1900 1988
Alberts, Wiebe 1900 1987
Maris, Adriana Johanna 1900 1996
Brouwer, Petrus 1900 1981
Hoff, van 't Bert 1900 1979
Brouwer, Jelle Hendriks 1900 1981
Graaff, de Cornelis Adrianus Alosysius 1900 1978
Hardenberg, Herman 1901 1976
Hijszeler, Cornelus Coenraad Willem Jan 1902 1982
Braat, Wouter Cornelis 1903 2000
Kluit, Maria Elisabeth 1903 1977
Formsma, Wiebe Jannes 1903 1999
Naarding, Jan 1903 1963
Vriend, Hendrik 1904 1968
Jansma, Taeke Sjoerd 1904 1992
Keuning, Hendrik Jacob 1904 1981
Philipse, Cornelis 1904 1993
Fockema Andreae, Sybrandus Johannes 1904 1968
Ketner, Frans 1905 1987
Obreen, Hendrik Tjard 1905 1992
Mulder, Gerke Pieters 1905 1980
Doorn, van Cornelis Jan 1905 1996
Sipman, Antoon Peter 1906 1985
Schouen, Jan 1906 1987
Ypma, Ysbrand Niclaas 1907 2001
Kalma, Jacob Jetzes 1907 1991
Albarda, Johannes 1907 1997
Niermeyer, Jan Frederik 1907 1965
Schaaf, van der Sikke 1907 1993
Cools, Rudolf Hendrikus Alexander 1908 1987
Verkade, Margaretha Adriana 1908 1986
Winsemius, Jan Pieters 1908 1994
Baars, Cornelis 1909 1994
Fehrmann, Christiaan Nathanaël 1909 1981
Zondervan, Walter 1909 1980
Lutjeharms, Johann Ludwig 1910 2001
Flier, van der Gerrit 1911 1992
Volmuller, Hendrik Willem Jacobus 1911 2001
Buijtenen, van Maria Petrus 1911 1997
Stolte, Bernardus Hendrikus 1912 1985
Gottschalk, Maria Karoline Elisabeth 1912 1989
Wieringa, Wiert Jan 1912 1993
Huizinga, Geert Berend Willem 1912 2005
Groenman, Sjoerd 1913 2000
Kruizinga, Jacobus Hendricus 1913 1996
Hoornenborg, Jan Christiaan 1913 1991
Bins, Pieter Grades 1914 1992
Gouw, van der Jacobus Leonardus 1914 1992
Kostelijk, Pieter Jan 1914 1993
Heide, van der Gerrit Daniël 1915 2006
Damsteegt, Boudewijn Cornelis 1915 2003
Schilstra, Johan Jouke 1915 1998
Gallé, Pieter Hendrik 1915 2001
Droogleever Fortuyn, Robert 1915 1953
Rooker, Pieter Maarten 1916 2002
Stegeman, Tiemen Roebert 1916 2006
Vries, de Klaas 1917 1999
Coert, Gerrit Anton 1918 1998
Koeman, Cornelis 1918 2006
Teychiné Stakenburg, Arnold Jacob 1918 1985
Geus, Joan Pieter 1919 2001
Jorissen, Frans 1919 2000
Modderman, Pieter Jan Remees 1919 2005
Thierry, John Raymond 1919 1989
Korf, Jan 1920 2008
Visser, Hendrik Adolph 1920 2008
Diepeveen, Willem Jacob 1920 2008
Halbertsma, Herrius 1920 1998
Moelker, Hubrecht Pieter 1921 2001
Postma, Cornelis 1921 2007
Keikes, Wiebe Henricus 1922 1998
Vliet, van Martina barones 1922 2008
Miedema, Henricus Theodorus Jacobus 1922 2008
Bruin, de Marinus Pieter 1922 2013
Linden, van der Hendrik 1922 2012
Koch, Anton Carl Frederik 1923 1990
Braam, van Aris 1923 2002
Verhagen, Pieters 1923 2011
Heiningen, van Huub 1924 2018
Bogaers, Julianus Egidius Alphonsus Theresia 1926 1996
Jonge, de Jan Aert 1926 1975
Venetiën, van Jaap 1926 2010
Braams, Bastiaan Willem 1927 2001
Wartena, Rob 1927 1993
Jansen, Hubertus Petrus Henricus 1928 1985
Wijk, van Egbert 1929 2005
Vogelzang, Izaak 1930 2010
Roos, Doeke Doekes 1932 2014
Woude, van der Adrianus Maria 1932 2008
Dekker, Cornelis 1933 2012
Boersma, Jacob Willem 1936 2015
Bosscher, Philippus Meesse 1936 2011
Steur, van der Albert Gerard 1938 2012
Westeringh, van de Willem 1940 2016
Beldt, van den Gerrit 1941 2009
Ven, van de Gerardus Petrus 1941 2017
Pereboom, Frederik 1942 1999
Wilde, de Pieter Adrianus 1944 2000
Steegh, Arthur Willem Antoon Thaddeus 1946 2005