Beleid ten aanzien van copyright

Dit virtuele trésor bevat zelf geen documenten, bij het digitaal trésor zelf zijn daarom geen copyright issues relevant. Het digitale trésor verwijst naar pdf's die in andere repositories zijn opgenomen. De verantwoordelijkheid t.a.v. het in acht nemen van het copyright ligt dan ook daar.
Voor wat betreft de repositories van de TU Delft geldt het volgende:
Werk van auteurs die langer dan 70 jaar geleden zijn overleden zijn vrij van copyright. Voor de meeste auteurs in dit trésor is dat het geval. Verder is het zo dat als een auteur het werk gemaakt heeft in dienstbetrekking en als dienstopdracht, dan berust het copyright in bij de werkgever. Dit is vrijwel altijd een rechtspersoon, en bij rechtspersonen geldt dat het copyright vervalt 70 jaar na publicatie.
Ten aanzien van werk waarbij het copyright berust bij Rijkswaterstaat is de overeenkomst van toepassing tussen de TU Delft en Rijkswaterstaat dat de TU Delft het recht heeft om (niet vertrouwelijke) stukken op te nemen in de TU Delft repository.
Een bijzondere situatie zijn werken die tijdens de tweede wereldoorlog door medewerkers van Rijkswaterstaat gemaakt zijn, en na de oorlog zijn uitgegeven. Zij hebben dit vaak tijdens diensttijd gemaakt, maar zonder een directe, formele opdracht van de werkgever. Die was er bewust niet, om de bezetter geen wezenlijke informatie over de echte werkzaamheden te verstrekken. Dit soort werkstukken worden in de repository daarom toch beschouwd als "werk in dienstopdracht".
Overigens houdt Google bij gescande boeken als default 140 jaar na publicatie aan, omdat zij niet direct de auteursgegevens bij de hand hebben. Een verzoek aan Google Books in gevallen dat een gescande publicatie toch vrij toegankelijk zou moeten zijn wordt na een verzoek met argumentatie meestal gehonoreerd.