vdVelde

Lijst van publicaties van P.A. van der Velde

(1913 - 0)


Waterbouwkundige, begonnen bij de Studiedienst Benedenrivieren, sterk betrokken bij de droogmaking van Walcheren, daarna bij Dijkherstel op Schouwen-Duiveland. Van 1961-1966 Hoofingenieur-Directeur bij Rijkswaterstaat; in de periode 1967-1981 hoogleraar waterbouwkunde bij de TU Delft.
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1940 RWS-BER Verbeteringsmogelijkheden voor het Brabants Vaarwater BER059 (samenvatting)
1941 RWS-BER Vervolgnota inzake duinkust van Goeree BER052a (samenvatting)