vBendegom

Lijst van publicaties van L. van Bendegom

(1911 - 0)


(Oostburg, 1-1-1911 -) studeerde aan de TU Delft en kreeg zijn ingenieursdiploma in 1936. Hij ging daarna werken bij het Waterloopkundig Laboratorium en trad on 1938 in dienst bij Rijkswaterstaat. In 1940 werd hij hoofd Studiedienst Bovenrivieren, in 1946 hoofd van het arrondisement Hoorn (Waddenzee) en in 1950 van Rijn en IJssel. In 1956 is hij benoemd tot hoogleraar aan de TU in Delft tot zijn emeritaat in 1976.
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1946 RWS-BER Rapport Vlieland BER173 (samenvatting)
1946 RWS-BER Enige beschouwingen over riviermorphologie en rivierverbeteringen BER176 (samenvatting)
1949 RWS-BER Enige beschouwingen over de grondslagen van kustverdediging zandige kust BER224 (samenvatting)
1950 RWS-BER Enkele beschouwingen over de vormingen van de Wadden Waddenzee BER246 (samenvatting)