Wemelsfelder

Lijst van publicaties van Pieter Jacobus Wemelsfelder

(1907 - 1995)


Pieter Wemelsfelder is in 1930 afgestudeerd en daarna gaan werken bij het Waterloopkundig Laboratorium en later bij Rijkswaterstaat. Hij was hoofd van de Hydrometrische Afdeling van de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging. Een van zijn grote verdiensten was het ontwikkelen van methoden en instrumenten voor de Hydrometrie in Nederland.Hij kan gezien worden als de grondlegger voor het toepassen van de waarschijnlijkheidsleer bij de bepaling van maatgevende stormvloedwaterstanden in Nederland. Vr Wemelsfelders aanpak, werd de dijkhoogte bepaald door de hoogst bekende waterstand, plus een bepaalde waakhoogte op basis van inschattingen, dus min of meer deterministisch. Bij het vaststellen van de kruinhoogte van de Afsluitdijk werd bijvoorbeeld de hoogst waargenomen stormvloed gebruikt. Wemelsfelder bracht hier in 1938 een grote verandering in.
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1933 WL Delft Onderzoek naar de toestanden in en nabij de mond van de Rotterdamsche Waterweg te Hoek van Holland Nieuwe Waterweg havens WL rapport nr M35
1937 RWS-BER Reductievlak op de benedenrivieren met inzendingsbrieven BER042 (samenvatting)
1938 RWS Beknopte Nota over de Frequenties van Stormvloeden Stormvloedcommissie stormvloeden Nota No.4025 Z. Vervolg op dzz.schrijven van 18 October 1938, No.3821 Z.
1939 RWS-BER Wetmatigheden in het optreden van stormvloeden Stormvloedcommissie stormvloeden BER058 (samenvatting) Overdruk uit "De Ingenieur"(54), nr 9, ppB31-35
1940 Ingenieur De invloed van het ijs op de waterstanden der groote rivieren Benedenrivieren ijsgang Overdruk uit De Ingenieur nr 7 van 1940
1948 RWS-BER Nota Grenspeil waterstanden Nota (WWKZ) HY-024
1948 RWS-BER Gegevens ijsbezetting in Nederland ijsgang Rapport hy0-27
1948 RWS Verslag metingen Voedingsduiker Maastricht: 2de serie sluizen Nota algemene dienst
1948 RWS Verslag metingen Voedingsduiker Zuid-Willemsvaart sluizen Nota Algemene Dienst
1949 RWS-BER Nota overzicht stormvloeden Stormvloedcommissie waterstanden Nota RWS-BER
1949 RWS-BER Kort overzicht waarop de grenspeilen zijn vastgestelds waterstanden BER223 (samenvatting)
1952 RWS-WWKZ Meten van golfhoogte en golffrequentie golven Nota nr. (WWKZ) HY-036
1962 RWS-BER Enige beschouwingen over het sluiten van de stormvloedkering te Krimpen aan de IJssel Hollandse IJssel stormvloedkeringen Kast van Van Veen nr 416
1965 Bodemdaling, blijvend actueel aspekt van de Nederlandse waterbouw dijken Bericht nr 10, Nederlandse vereniging voor Landaanwinning