VolkerF

Lijst van publicaties van Filippus Volker

(1890 - 1969)


(Sliedrecht 31 juli 1890 - Den Haag 28 mei 1969), ingenieur. Was, na in 1916 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, tot 1955 in dienst van RWS. Werkte aanvankelijk bij het Noordzeekanaal en van 1928 tot 1935 bij de aanleg van het Julianakanaal, en was daarna tot 1946 als hoofdingenieur gedetacheerd bij PWS van Friesland. Was als zaakkundige belast met de verbetering van de Friese kanalen, als hoofdingenieur opgevolgd door A. Burger. Schreef o.m. Enige mededelingen betreffende de aanleg van het Julianakanaal (1933). Ref.: EF. (vdt612). Bron waterschrijvers"
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1919 RWS Nota over het proefheien van houten en ijzeren damwand te Linne Maasnormalisatie - Linne geotechniek Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 16
1951 RWS-BER De frekwenties van stormvloeden in het algemeen en van die van Hoek van Holland in het bijzonder Stormvloedcommissie stormvloeden BER264 (samenvatting)