Andries Vierlingh

(1507 - 1597)


(ca. 1507 - ca. 1579), waterbouwkundige, dijkgraaf. Was o.m. schepen te Breda, rentmeester van Steenbergen en dijkgraaf aldaar. Schreef het vermaarde Tractaet van Dyckagie (onvoltooid, beëindigd ca. 1578) dat in 1920 werd uitgegeven door J.de Hullu en A.G.Verhoeven. Het geeft een beeld van de waterstaatkundige praktijk en het dijkwezen in de 16e eeuw. In 1973 verscheen daarvan een herdruk, uitgegeven door de Ned. Ver. van Kust- en Oeverwerken te Rotterdam
Meer info via:

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1579 Tractaet van dyckagie (eds. J. de Hullu en A.G. Verhoeven) Transcriptie uit 1920 dijken Uitgave transcriptie Nijhoff, Den Haag