Valken

Lijst van publicaties van Karel Ferdinand Valken

(1920 - 2006)


(01-07-1920 - 12-11-2005) hoofddirecteur waterwegen bij Rijkswaterstaat van 1969-1982
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1950 RWS-BER Nota betreffende de afsluiting der Benedenrivieren met stuw in het Hollandsch Diep Benedenrivieren afsluitingen BER229 (samenvatting)
1951 RWS-BER Nota betreffende de afwatering van de polders De Biesbosch de Louisa- en Cannemansspolder, Tongplaat en Zuidplaatje i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der Benedenrivieren Biesbosch afwatering BER255 (samenvatting)
1951 RWS-BER Nota betreffende de uitwatering van het waterschap van de Beneden Lnge i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der Benedenrivieren afwatering BER256 (samenvatting)
1951 RWS-BER De Bernisse als waterdoorvoering van de Spui-boezem naar de Boezem van de Brielse Maas Spui afwatering BER257 (samenvatting)
1951 RWS-BER Bepaling afmetingen uitwateringssluis bij benedenmond Spui Spui sluizen BER258 (samenvatting)
1951 RWS-BER Bepaling afmetingen inlaatsluis aan bovenmond Spui Spui sluizen BER259 (samenvatting)
1951 RWS-BER Nota betreffende de afsluiting van Donge en Oude Maasje i.v.m. afsluitingsplannen in het gebied der benedenrivieren Oude Maasje afsluitingen BER260 (samenvatting)
1951 RWS-BER Bepaling dijkafmetingen afsluitdam beneden Spui (Beningen) Spui afsluitingen BER261 (samenvatting)
1951 RWS-BER De afdamming van de Brielse Maas en haar consequenties (artikel uit De Ingenieur) Brielse Maas afsluitingen BER278 (samenvatting)
1952 RWS-BER Stuwplannen Tiengemeten en Hellevoetsluis. Normalisatie Hollandsch Diep en Haringvliet Benedenrivieren stormvloedkeringen BER280 (samenvatting)
1952 RWS-BER De aanleg van een schermdijk in samenhang met plannen voor het gebied der benedenrivieren Biesbosch stormvloedkeringen BER281 (samenvatting)
1952 RWS-BER De afsluiting van het Spui aan weerszijden in samenhang met plannen voor het gebied der benedenrivieren Spui afsluitingen BER282 (samenvatting)
1952 RWS-BER Drijfijs op rivieren Benedenrivieren ijsgang BER301 (samenvatting)
1952 RWS-BER De hoogwaterstanden tengevolge van de Biesboschwerken bepaald uit modelproeven (M284, Delft) Biesbosch modelonderzoek BER302 (samenvatting)
1952 RWS-BER Overzicht der waterstaatkundige plannen voor het gebied der benedenrivieren Benedenrivieren BER306 (samenvatting)
1952 RWS-BER Een schatting van de kruinshoogte van de Braakmandijk Braakman dijken BER307 (samenvatting)
1952 RWS-BER Enkele beschouwingen betreffende het modelonderzoek modelonderzoek BER314 (samenvatting)
1953 RWS-BER De spui-afsluiting in het kader der deltaplannen Spui afsluitingen Nota nr. (DDWT-BEN-1953).16 tbv de Deltadienst
1953 Deltacommissie Nota van de Deltacommissie betreffende een overzicht van de Deltaplannen, plaats en volgorde van de primaire afsluitingswerken Deltawerken afsluitingen Nota van de Deltacommissie