Thijsse

Lijst van publicaties van Johannes Theodoor (Jo) Thijsse

(1893 - 1984)


Jo Thijsse is de oudste zoon van natuurbeschermer Jac. P. Thijsse. Hij studeerde af aan de TH Delft en kwam in 1918 in dienst bij de Zuiderzeewerken. Hij werd in 1927 hoofd van het nieuw opgerichte Waterloopkundig Laboratorium, en werd in 1938 buitengewoon hoogleraar aan de TH Delft. hij was lid van de Deltacommissie van 1953
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1932 Modelproeven in het Waterbouwkundig Laboratorium te Delft betreffende sluizen en andere kunstwerken Zuiderzee Rapporten en mededeelingen betreffende de Zuiderzeewerken N4
1934 ingenieur Onderzoek in Waterbouwkundige modellen modelonderzoek De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 49, 1934, no 41, 12-10-1934 [Bijlage]
1934 RWS-BER Verslag over het modelonderzoek van het Hellegat Hellegat Modelonderzoek BER016 (samenvatting)
1935 PIANC Onderzoek betreffende den invloed van golfbewegingen en langsstroomingen in kanaalpanden, welke aansluiten aan sluizen met groot verval, in het bijzonder tengevolge van de vlugge vulling en lediging van deze kunstwerken Twenthekanalen Proceedings 36e PIANC Congres, Brussel
1935 Zuiderzeewerken Nota betreffende den golfoploop Zuiderzee golven Nota ZZW 89
1935 Ingenieur De toepassings-mogelijkheden van verschillende getijberekeningen getijberekening De Ingenieur, jg 50, nr 50, 13-12-1935
1938 Delft Theorie en experiment in de hydraulica vloeistofmechanica inaugurale rede
1940 Nota met beschouwingen over de "gekozen Stormvloed standen" in het voorlopig rapport van de commissie inzake stormvloeden op de benedenrivieren Stormvloedcommissie stormvloeden
1943 WL Delft Modelonderzoek betr. deining in ontworpen haven te Bergen op Zoom BER083b (samenvatting)
1944 WL Delft Verslag modelonderzoek geulenstelsel Oosterschelde BER084e (samenvatting)
1944 WL Delft Onderzoeksrapport naar de verandering van de hogere en hoogste standen voor het gebied der benedenrivieren in de loop der jaren Benedenrivieren waterstanden Nationaal Archief, collectie Van Veen-Srroband, nr 118
1946 WL Delft Een hydraulisch model voor de benedenrivieren, sudie door het Waterloopkundig Laboratorium ten behoeve van de directie Benedenrivieren Stormvloedcommissie modelonderzoek archief Studiedienst BER
1946 WL Delft Initiatief modelproeven voor beneden rivieren modelonderzoek voorstel voor de Stormvloedcommissie, NA collectie Van Veen-Stroband, nr 334
1951 Hydraulica vloeistofmechanica Technische Vraagbaak 1951, 95-134
1953 Deltacommissie Rapporten betreffende voorlopige stormvloedpeilen langs de Noordzeekust (dl 1 ) en voorlopige bepaling der Maatgevende Stormvloedhoogten voor Hoek van Holland en Vlissingen(dl 2) van de Delta-Commissie waterstanden Rapporten voor de Deltacommissie
1972 WL Delft Een halve eeuw Zuiderzeewerken Zuiderzee Tjeenk Willink