Henricus Johannes Stroband

(1914 - 1985)


(Leeuwarden 26 juli 1914 - Bennekom 7 okt. 1985), waterbouwkundige. Werkte, na zijn opleiding aan de MTS te Leeuwarden, sinds 1935 onafgebroken bij RWS in Den Haag. Kreeg in 1944 de leiding van de rekenafdeling bij de Studiedienst van de Directie Benedenrivieren, later bij de Waterloopkundige Afdeling van de Deltadienst. Ontwikkelde een elektrisch analogon voor de simulatie van de getijbeweging in het Nederlandse deltagebied. Was sinds 1956 tevens wetenschappelijk hoofdambtenaar bij de TH in Delft. Schreef o.m. De voortplanting van het getij bepaald met behulp van de elektrotechniek, met inachtneming van de kwadratische weerstandswet (1948).


Illustratiebron: De Stem, 12-10-1979, via Krantenbank Zeeland

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1940 RWS-BER Afvoermetingen in de Brielse Maas en Botlek op 28-4-1939 en 6-6-1939 BER061 (samenvatting)
1940 RWS-BER Berekening van het peil, tot hetwelk de boezem in geval van oorlog in een laag getij kan worden opgezet
1941 RWS-BER Statistisch onderzoek en kansberekening voor stormvloeden en HW-standen, gecombineerd met standen te Keulen Stormvloedcommissie stormvloeden BER072 (samenvatting)
1941 RWS-BER De betrouwbaarheid van frequentiekarakteristieken BER073 (samenvatting)
1941 RWS-BER Wetmatigheden in het optreden van max. standen aan de peilschalen langs de bovenrivieren en in de afvoer van de Rijn te Lobith BER076 (samenvatting)
1941 RWS-BER Metingen "Ambulant" op de tussenwateren BER077 (samenvatting)
1942 RWS-BER Inpolderingen Biesbosch: berekeningen Amer-Bergsche Maas-Maas Biesbosch getijberekening
1943 RWS-BER Statistisch onderzoek van de HW-standen te Harlingen en Den Helder voor en na de afsluiting van de Zuiderzee BER121 (samenvatting)
1943 WL Delft Golfoploop model M11 golven archief van Veen-Stroband
1943 RWS-BER Stormvloedsberekening met de sinusoïdale methode Stormvloedcommissie getijberekening archief van Veen-Stroband
1943 RWS-BER Stromvloedsberekening volgens de exacte metode getijberekening archief van Veen-Stroband
1944 RWS-BER Statistisch onderzoek afvoer Lobith BER076a (samenvatting)
1944 RWS-BER Frequenties van HW-standen langs de Maas-Amer beneden Lith BER142 (samenvatting)
1945 RWS-BER De voortplanting van het getij bepaald met behulp van de electrotechniek : 1e stuk Getijberekening Nota Studiedienst BER
1946 RWS-BER Verzamelnota, getijberekeningen t.b.v. het Vijfeilandenplan BER163 (samenvatting)
1946 RWS-BER Berekeningen van de gemiddelde bestaande toestand BER164 (samenvatting)
1946 RWS-BER Een bijdrage tot de kennis der getijbeweging op de benedenrivieren en zeearmen BER166 (samenvatting)
1946 RWS-BER Overzicht van de waterkeringen van het eiland Goeree-Overflakkee BER167 (samenvatting)
1946 RWS-BER Overzicht van de Zeeuwse hoofdwaterkeringen BER171 (samenvatting)
1946 RWS-BER Overzicht van de waterkeeringen van het eiland Goedereede-Overflakkee dijken Nationaal Archief, collectie Van Veen-Stroband,nr 346
1947 RWS-BER Viereilandenplan met stuwen in Lek, Amer en versmald Hollandsch Diep BER181 (samenvatting)
1947 RWS-BER De voortplanting van het getij bepaald met de electr-techniek (2e deel) BER188 (samenvatting)
1948 RWS-BER Zandgehalteverticaal bij stationaire stromen onder eenwichtsvoorwaarden zandtransport BER206 (samenvatting)
1948 RWS-BER Onderzoek zoutgehalte boezemwater Brielse Maas na afsluiting Brielse Maas verzilting BER198 (samenvatting)
1948 RWS-BER Berekening van het peil tot hetwelk de Brielse Maasboezem ingeval van oorlog in een laag peil kan worden opgezet (aanvulling van R80) Brielse Maas waterstanden BER207 (samenvatting)
1950 RWS-BER Superstormvloedberekening voor het rivier vak Mond der Donge-Lith Donge stormvloeden BER228 (samenvatting)
1950 RWS-BER Nota betreffende afsluiting der Benedenrivieren met stuw in het Hollands Diep Hollands Diep afsluitingen BER229 (samenvatting)
1950 RWS-BER Veranderingen in de normale vertikale en horizontale getijbeweging na afdamming Botlek, Brielse Maas, afsluiting Hollandse IJssel, inpoldering Biesbosch en watervrijmaking Brabantse Oever, (volgens modelonderzoek M284, Delft) modelonderzoek BER226 (samenvatting)
1950 RWS-BER Verandering in de SV-hoogen na afdamming Botlek, Brielse Maas, afsluiting Hollandse IJssel, inpoldering Biesbosch en watervrijmaking Brabantse Oever, met en zonder SV vrije dijk langs N. Merwede (volgens modelonderzoek M284, Delft) Brielse Maas afsluitingen BER227 (samenvatting)
1951 RWS-BER Overzicht van de gemeten 300 mg Cl/L grenzen ten tijde van H.W. en L.W. kenteringen op de Nieuwe Maas verzilting BER254 (samenvatting)
1951 RWS-BER Uitkomsten chloormetingen Maasoord, Kralingse Veer, Zuidland, Oud Beijerland, id. Waterleiding, Willemstad, Hoek van Holland, Schiedam, over 1950, verzilting BER265 (samenvatting)
1951 RWS-BER Uitkomsten chloor-gehalte metingen Numansdorp, Willemstad, Kralingse Veer, Nieuwe Sluis, Goidschalxoord - Maasoord, Maasoord, Strijensas, Zuidland, Nieuwe Sluis en Oostdijkbrug, 's-Gravendeel (1941-1948) verzilting BER267 (samenvatting)
1951 RWS-BER Uitkomsten chloormetingen Nieuwesluis, Strijensas, Kralingse Veer, Willemstad, Zuidland, Nieuwesluis en Oostdijkbrug, Hoek van Holland Oud Beijerland, 's-Gravendeel, Schiedam in 1949 verzilting BER266 (samenvatting)
1951 RWS-BER De Bernisse als waterdoorvoering van de Spui-boezem naar de Boezem van de Brielse Maas Spui BER257 (samenvatting)
1951 RWS-BER Bepaling afmetingen uitwateringssluis bij benedenmond Spui Spui sluizen BER258 (samenvatting)
1952 RWS-BER Afvoerverdeling van de Bovenrijn Benedenrivieren rivierafvoer BER305 (samenvatting)
1952 RWS-BER De invloed van de afdamming van het Spui in de beneden- en bovenmond op de gemiddelde getijbeweging Spui afsluitingen BER279 (samenvatting)
1952 RWS-BER De ligging van de 300 mg Cl/l -grenzen t.t.v. HW en LW kensteringen op de Oude Maas-Botlek-Brielse Maas en het Spui voor de afsluiting van de Botlek op 20-6-1952 verzilting BER285 (samenvatting)
1952 RWS-BER De uitkomsten van de CL-gehalte metingen verricht door de Studiedienst der directie benedenrivieren op vaste meetplaatsen in het jaar 1951 verzilting BER290 (samenvatting)
1952 RWS-BER De ligging van de 300 mg Cl/l grenzen t.t.v. HW- en LW kenteringen op de Nieuwe Merwede, Kil, Amer, Bergse Maas, N. en Z. Hollandsch Diep, Vuile Gat, Haringvliet, Hellegat, Vokerak en Kramer (30/7/1947 tot 21/12/1950) verzilting BER300 (samenvatting)
1952 RWS-BER Drijfijs op rivieren Benedenrivieren ijsgang BER301 (samenvatting)
1953 RWS-BER Nota betreffende stuw X in het Hollands Diep met open en gesloten Oude Maas Hollands Diep sluizen Nota voor de Deltacommissie
1954 RWS-Deltadienst De afmetingen van de sluizen in de mond van de Oosterschelde ten behoeve van de schelpdierkwekerijen indien de verticale getijbeweging bij Ierseke en omgeving tot de helft wordt gereduceerd Oosterschelde sluizen rapport Deltadienst
1955 RWS-BER De ontzilting van het Haringvliet bij voltooid Deltaplan Deltawerken verzilting Rapport no. (DDWT-BEN-1955.)8
1963 RWS-Deltadienst Een grafische methode voor het berekenen van de stroomsnelheden in een sluitgat Deltawerken afsluiitingen Rapport Waterloopkundige afdeling, nr W611
1963 RWS-Deltadienst Getijberekening in een doodlopend kanaal waarin een sluitgat, vereenvoudigde berekening voor het M2 getij Deltawerken afsluitingen Nota Waterloopkundige afdeling W611b