Scharp

Lijst van publicaties van Johannes Cornelis (Jan) Scharp

(1879 - 1950)


(Batavia 5 sep. 1879 - Deventer 3 aug. 1950), ingenieur. Was, na in 1900 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, werkzaam bij RWS achtereenvolgens te Haarlem, Groningen en Dordrecht. Werd in 1919 belast met de leiding van de werken aan het Wilhelminakanaal en was van 1923 tot 1930 werkzaam te Alkmaar. Sinds 1933 hoofdingenieur van de Algemene Dienst van RWS en van 1935 tot 1937 van de Directie Overijssel. Schreef o.m. Gelijkwaardige afvoeren van - en gelijkwaardige waterstanden op de Nederlandse Rijntakken (1933) en, voor het eerste deel van het Handboek der Geografie van Nederland, het omvangrijke hoofdstuk Hydrografie (1949). Ref.: Gens Nostra 1998 n10 p560-566, WID5. (vdt496)
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1933 RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9: Betreffende haven- en kanaalaanleg (Koedoodkanaal) BER009a3 (samenvatting)
1944 RWS Nota Peilschalen waterstanden RWS nota 3525F
1944 RWS-BER Nota betreffende onderzoek naar de veranderingen van de hogere- en hoogste standen voor het gebied van de Beneden-rivieren in den loop der jaren Hellegat rivierafvoer Nota Benedenrivieren
1944 RWS Nota over de bodemdaling Nota Algemene dienst