Santema

Lijst van publicaties van P. Santema

(0 - 0)


medewerker van de Studiedienst benedenrivieren
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1951 RWS-BER Beschouwingen over het slibtransport van de Bovenrijn en zijn vertakkingen zandtransport BER296 (samenvatting) (DDWT-BEN-1952.)7
1951 RWS-BER Korrelgroottebepaling met de supercentrifuge meetinstrumenten BER271 (samenvatting)
1951 RWS-BER Beschouwingen over de geldigheid van de wet van Stokes meetinstrumenten BER272 (samenvatting
1952 RWS-BER De visserij in de ZH en Zeeuwse stromen BER289 (samenvatting)
1952 RWS-BER Bestrijding van de waterverontreiniging in de USA in federaal, interstatelijk en internationaal verband BER293 (samenvatting)
1952 RWS-BER Hydrografische instrumenten meetinstrumenten BER294 (samenvatting)
1952 RWS-BER Chloorgehalte van Rijnwater Rijnafvoer verzilting BER295 (samenvatting)
1952 RWS-BER Zeegat van Goeree (plaats mond Haringvliet, uitwerkingen der stroom- en zandmetingen uit 1937 en 1939) Haringvliet morfologie BER297 (samenvatting)
1952 RWS-BER Enkele gegevens over de kalkhuishouding van de Nederlandse grote rivieren BER298 (samenvatting)
1952 RWS-BER Coagulatie van slibdeeltjes (studiecommissie) morfologie BER299 (samenvatting)
1952 RWS-BER Afvoerverdeling van de Bovenrijn Benedenrivieren rivierafvoer BER305 (samenvatting)
1952 RWS-BER Verslag van het voorlopig onderzoek naar de invloed van het Noordzeewater op de Nedrlandse kust van Goeree tot IJmuiden verzilting BER313 (samenvatting)
1952 RWS-BER De belasting met afvalwater van de Maas, Bergse Maas, Amer en Hollandsch Diep, tegenwoordige en toekomstige situatie Benedenrivieren afwatering BER315 (samenvatting)
1953 RWS-BER Dijksverhogingen Ooster-Schelde Oosterschelde dijken Rapport voor de Delacommissie
1953 RWS-BER De beveiliging van Centraal Holland en Westelijk Utrecht tegen overstroming waterstanden Nota (DDWT-BEN-1953.)3