Ringma

Lijst van publicaties van S.H. Ringma

(0 - 0)


Ir. Ringma is na zijn MTS opleiding bij Rijkswaterstaat gaan werken bij o.a. de studiediensten van Hoorn, van Vlissingen en van de Directie Benedenrivieren. Tijdens zijn werk voor Rijkswaterstaat heeft hij het ingenieursdiploma gehaald. Hij werd na zijn studiedienst periode benoemd tot hoofd van het arrondissement Noordzeekanaal en daar verantwoordelijk voor de voorbereiding van de bouw van de nieuwe havenmond van IJmuiden. In 1960 is hij opgevolgd door ir. Lievense, omdat hij zelf voor de papierfabriek Van Gelder naar Suriname is gegaan om daar een proeffabriek voor pulpfabricage op te zetten
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1943 RWS-BER Invloed inpoldering Sloe, Braakman, Land van Saeftinge en Slikken van Hinkeloord op gemiddelde getijbeweging van het Schelde regiem Westerschelde estuaria Nota studiedienst benedenrivieren
1944 RWS-BER Verzamelrapport van de berekeningen over de benedenrivieren waterstanden BER143 (samenvatting)
1949 RWS-WWKZ Beschouwingen over de toestand van het Vlissingse badstrand zandige kust Nota adviesdienst Vlissingen
1949 RWS-WWKZ Rapport betreffende de toestand van de oever van de calamiteuze polders Jacoba en Anna Friso oeververdediging Nota Adviesdienst Vlissingen
1949 RWS-WWKZ Rapport betreffende de toestand van de vooroever van de Spieringpolder oeververdediging Nota Adviesdienst Vlissingen
1949 RWS-BER De toestand van de vooroever van de Spieringpolder Veerse Gat oeververdediging BER218 (samenvatting)
1949 RWS-BER Rapport beterffende de toestand van de calamiteuze poders Jacoba en Anna Friso dijken BER220 (samenvatting)
1949 RWS-BER Enige opmerkingen over de keuze van het tracé van de afsluitdijk van de Braakman Braakman afsluitingen BER221 (samenvatting)
1950 RWS-WWKZ Stroommetingen en suggesties ten behoeve van een inpoldering van de Brakman Braakman landaanwinning Nota Vlissisngen
1950 RWS-BER Nota over de wenselijkheid, de doelmatigheid en de consequenties svan een inkorting van het Oude Hoofd te Walsoorden strandhoofden BER239 (samenvatting)
1950 RWS-BER Documentatie stromingsgegevens Veeregat en Zandkreek Veerse Gat getijberekening BER240 (samenvatting)
1950 RWS-BER Kustvak Cadzand-Breskens. Overzicht van de toestand der stranden en duinen zandige kust BER241 (samenvatting)
1950 RWS-BER De ontwikkeling van he Veeregat en de Zandkreek i.v.m. de benodigde oevervoorziening bij een eventuele inpoldering van het Noord-Sloe Sloe landaanwinning BER242 (samenvatting)
1950 RWS-BER Verbetering van het 2650 m lange kustvak van het voormalige waterschap Groede en Baanst zandige kust BER243 (samenvatting)
1950 RWS-BER De levenskansen van de Goggenrichel Veerse Gat zandige kust BER244 (samenvatting)
1950 RWS-BER De kust bij Cadzand zandige kust BER245 (samenvatting)