Ramaer

Lijst van publicaties van Johan Christoffel Ramaer

(1852 - 1932)


(Zutphen 9 mei 1852 - Den Haag 17 juni 1932), ingenieur, waterstaatshistoricus. Werkte, na in 1874 te zijn afgestudeerd aan de PS te Delft, bij diverse diensten van de waterstaat in verschillende functies, sinds 1906 als HID en sinds 1912 als IG van de tweede inspectie. Was een actief voorstander van integratie van waterstaatsgeschiedenis en historische geografie. Schreef de meeste biografieŽn van waterstaatkundigen voor het NBW, enige boeken en vele artikelen in zowel technische, geografische als historische tijdschriften, soms bescheiden met X ondertekend. We noemen slechts: De omvang van het Haarlemmermeer en de meren waaruit het ontstaan is, op verschillende tijden vůůr de droogmaking (1892), Geographische geschiedenis van Holland bezuiden de Lek en de Nieuwe Maas in de Middeleeuwen (1899), Het hart van Nederland in vroegere eeuwen (1913) De vorming van den Dollart en de terpen van Nederland in verband met de geographische geschiedenis van ons polderland (1909) en De afsluiting en droogmaking der Zuiderzee (1930). Het KNAG benoemde hem in 1923 tot erelid. Bron: waterschrijvers
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1904 RWS Scheiding van Maas en Waal: 18 augustus 1904 Bergsche Maas
1915 RWS Rapport betreffende de wateronttrekking aan, en de afzanding van de duinen langs de Nederlandsche kust zandige kust Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat,nr.2
1916 RWS Verslag over den stormvloed van 13/14 januari 1916 stormvloeden Stormvloedverslag, deze vloed leidde tot het besluit de Zuiderzee af te sluiten
1917 RWS Verslag van het voorgevallene op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1916 op 1917 ijsgang nota aan de minister
1931 Ingenieur Verbinding Antwerpen - Rijn Schelde-Rijnverbinding kanalen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde, 1931, no 17, 24-04-1931
1932 RWS-BER Nota naar aanleiding van de schets van de ontwikkeling van de Schelde Westerschelde BER006a (samenvatting)