Morra

Lijst van publicaties van R.H.J. Morra

(0 - 0)Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1944 RWS-BER Bedijkingskaart van Nederland BER144 (samenvatting)
1948 RWS-BER Zandmeetinstrumenten en hun betrouwbaarheid meetinstrumenten BER204 (samenvatting)
1948 RWS-BER Zandgehalteverticaal bij stationaire stromen onder eenwichtsvoorwaarden zandtransport BER206 (samenvatting)
1950 RWS-BER De water- en chloorbeweging in de mond van de Nieuwe Waterweg kmr 1030 verzilting BER225 (samenvatting)
1951 RWS-BER Het rollend zandtransport in rivieren zandtransport BER270 (samenvatting)
1951 RWS-BER Globale plannen voor stuw in Hollandsch Diep Hollands Diep stormvloedkeringen BER274 (samenvatting)
1952 RWS-BER De inhoudsveranderingen van de Nieuwe Maas, Scheur, Nieuwe Waterweg, Oude Maas, Botlek, en Brielse Maas i.v.m. de verzilting morfologie BER283 (samenvatting)
1952 RWS-BER De zandbeweging in het getijgebied morfologie BER304 (samenvatting)
1953 RWS-BER Rapport over de zandbeweging in de drie Merweden, Noord, en Kil in geval stuw X wordt gemaakt Hollands Diep riviermorfologie