Mazure

Lijst van publicaties van Jannis Pieter Mazure

(1899 - 1990)


Mazure werd in 1923 civiel ingenieur aan de TH Delft. Hij ging bij de Zuiderzeewerken werken en was betrokken bij het werk van de commissie Lorentz. In 1930 kwam hij bij de waterloopkundige afdeling in Den Haag. Hij werkte daar ook aan zijn proefschrift (1937). Hij was een socialist die begin jaren dertig bedankte voor de SDAP en na de oorlog lid werd van de PvdA. Hij behoorde in 1970 tot de oprichters van DS'70. Was woordvoerder volkshuisvesting en verkeer en waterstaat in de Eerste Kamer tot hij in 1966 Kamerpresident werd.
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1933 RWS-BER Voorlopige nota betreffende de invloed van een afsluiting van de Donge op de stormvloedstanden beneden deze afsluiting Donge afsluitingen
1933 RWS Veranderingen in het Oost-friesche kustgebied en hunne bestudeering;De strandverdedigingswerken op de Oost-friesche Waddeneilanden;De werken tot verbetering van de bevaarbaarheid van de Eems;Waarnemingen en hun bewerking zandige kust Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr 28
1933 RWS-BER Critiek en opmerkingen over rapport 9: De invloed van het Koedoodkanaal op de waterbeweging BER009a1 (samenvatting)
1933 RWS-BER Verslag van een studiereis vaan Duitsland welke voor een bezoek aan de oost-Friesche Waddeneilanden en de zeearmen Eems en Jade in 1931 werd ondernomen BER011 (samenvatting
1936 RWS-BER Invloed watervrij maken van het Bergse Veld e.a. op de stormvloedstanden Nieuwe Merwede BER033 (samenvatting)
1937 RWS-BER De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren Stormvloedcommissie BER030b (samenvatting)
1937 Delft De berekening van getijden en stormvloeden op benedenrivieren stormvloeden Dissertatie Delft, Drukkerij Gerretsen, 's-Gravenhage
1938 RWS-BER De invloed van een niet-stormvloedvrije ringdijk om de Biesbosch op de stormvloedstanden in de omgeving Biesbosch waterstanden
1950 Zuiderzeewerken Invloed van de lozing uit het IJmeer op de toestand op het Noordzeekanaal Zuiderzee Dienst der zuiderzeewerken Nota nr. 213, co-auteur G.H. van Hoolwerff