Jacob Paul Josephus Jitta

(1893 - 1991)


(roepnaam: Paul; Amsterdam 14 jan. 1893 - Hoogeveen 19 okt. 1991), ingenieur. Was, na in 1918 te zijn afgestudeerd aan de TH in Delft, werkzaam bij RWS. Was tot 1928 betrokken bij de bouw van de zeer grote Noordersluis te IJmuiden. Was vervolgens arrondissementsingenieur te Zutphen en sinds 1931 werkzaam bij de aanleg van het Amsterdam-Rijnkanaal als hoofd van het bouwbureau. Werd in 1946 HID van de Directie Sluizen en Stuwen te Utrecht en was van 1948 tot 1958 HID bij de Hoofddirectie van RWS in Den Haag. Ontving in 1946 van het KIVI de Conrad-medaille voor zijn grote verdiensten op waterbouwkundig gebied. Schreef vele tijdschriftartikelen over sluizenbouw w.o. De deuren en de afsluitcaisson voor de deurkassen van de nieuwe schutsluis te IJmuiden (1927) alsmede het magistrale werk Sluizen en andere waterbouwkundige kunstwerken in en langs kanalen (1947).Download interview met hem hier
Meer info via:
Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.

Illustratiebron: (cc-by) Fotoarchief Joop van der Tuin

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1920 Ingenieur Dokdeuren voor groot verval sluizen De Ingenieur jrg 35, 1920, no 35, 28-08-1920
1920 RWS Verslag omtrent proeven ter bepaling van het bodemmateriaal, dat te IJmuiden op het terrein van den sluisbouw wordt aangetroffen IJmuidenSluis geotechniek Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 20
1924 Ingenieur Beplating van waterdichte schotten sluizen De ingenieur; jrg 39, 1924, no 19, 10-05-1924
1924 Ingenieur Stabiliteitsberekening van de schutkolkwanden van de in aanbouw zijnde schutsluis te IJmuiden IJmuidenSluis sluizen De ingenieur; jrg 39, 1924, no 40, 04-10-1924
1927 Ingenieur De deuren en de afsluitcaisson voor de deurkassen van de Nieuwe Schutsluis te IJmuiden IJmuidenSluis sluizen De Ingenieur jrg 42, 1927, no 10, 05-03-1927
1927 RWS Proeven en beschouwingen welke geleid hebben tot het vaststellen van het systeem van vullen en ledigen van de kolk der nieuwe schutsluis te IJmuiden IJmuidenSluis Sluizen Rapporten en Mededeliingen van de Rijkswaterstaat, no. 23
1928 Ingenieur Eenige bijzonderheden, betreffende het ontwerp van de sluishoofden van de nieuwe schutsluis te IJmuiden IJmuidenSluis sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde, 1928, no 1, 07-01-1928 B1
1933 Ingenieur Een nieuw type schuif voor groote vervallen sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 48, 1933, no 42, 20-10-1933 B242
1933 Ingenieur Het bewegen van sluisdeuren IJmuidenSluis sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 48, 1933, no 11, 17-03-1933 B44
1934 Ingenieur Hefdeuren en vlakke stuwschuiven, welke slechts gedurende het bewegen rusten op wielen sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 49, 1934, no 36, 07-09-1934 B154
1934 Ingenieur De wijze van droogleggen van sluizen in het algemeen en van de Noordersluis te IJmuiden in het bijzonder IJmuidenSluis sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 49, 1934, no 4, 26-01-1934 B15
1935 Ingenieur Het ontwerp van het schutsluizencomplex te Vreeswijk Amsterdam-Rijnkanaal sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 50, 1935, no 32, 09-08-1935 B163
1935 PIANC Recent examples of foundations of works sneb as quay-walls and lock-walls resting on poor subsoil; effect of the ground water and of its fluctuations in level. Studies. - Results obtained (Engels en Nederlands) sluizen PIANC congress 1935 Brussel
1936 Ingenieur Het ontwerp van de sluizen in den Vaartschen Rijn, wederzijds van het Amsterdam-Rijnkanaal Amsterdam-Rijnkanaal sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde, 1936, no 46, 13-11-1936 B167
1937 Ingenieur Een rijdend overzetveer kanalen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 52, 1937, no 42, 15-10-1937 N143
1937 Ingenieur Het ontwerp van de sluis de Wijk bij Duurstede Amsterdam-Rijnkanaal sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 52, 1937, no 14, 02-04-1937 B53
1938 Ingenieur Het ontwerp van het sluizencomplex te Ravenswaay Amsterdam-Rijnkanaal Sluizen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 53, 1938, no 21, 27-05-1938 B81
1939 Ingenieur grondduikers in het Betuwe-pand van het Amsterdam-Rijnkanaal (met J.H. Verhey) Amsterdam-Rijnkanaal kanalen De ingenieur; B. Bouw-en Waterbouwkunde jrg 54, 1939, no 23, 09-06-1939 B101
1947 Sluizen en andere waterbouwkundige kunstwerken in en langs kanalen sluizen Erven F. Bohn, Haarlem
1951 RWS-BER Nota betreffende het ontwerp van stuw x Hollands Diep stormvloedkeringen BER251 (samenvatting)
1951 RWS-BER Nota betreffende de keuze van het stuwtype voor Nederrijn en Lek Rijnafvoer sluizen BER252 (samenvatting)
1951 Ingenieur Afdrukinrichtingen voor schutsluizen sluizen De Ingenieur, 1951, nr 37, blz B130
1951 Ingenieur De ontwikkeling van stuw- en andere schuiven, in hoofdzaak ten aanzien van de waterdichte aansluiting op het vaste gedeelte van het bouwwerk sluizen De Ingenieur (63) blz B127-146
1952 RWS-BER Nota betreffende het ontwerp van stormstuwen in enkele benedenrivieren stormvloedkeringen BER288 (samenvatting)
1952 RWS-BER Nota betreffende de constructie van een sluitgat bij zodanige lengte dat niet met caissons kan worden gewerkt afsluitingen BER311 (samenvatting)
1954 Ingenieur Een eenheidscaisson voor sluiting van een 'sluitgat' in een aan te leggen afsluitdijk Deltawerken afsluitingen De Ingenieur (66), nr9, blz B29-34
1954 Ingenieur Het sluiten van afdammingen van zeearmen Deltawerken afsluitingen De ingenieur (66) blz b52
1965 IHE-Delft Navigation Locks (handouts) sluizen College handouts IHE-Delft
1972 Ingenieur Automatisch werkende afdrukinrichtingen voor schuifdeuren (in de plaats van roldeuren) van Schutsluizen sluizen De Ingenieur, jg 84, nr 3, blz A48-A56