Jansen

Lijst van publicaties van Pieter Philippus Jansen

(1902 - 1982)


Hij was nauw betrokken bij de naoorlogse droogmaking van Walcheren en de eerste fase van de Deltawerken.Hij volgde een opleiding aan de Technische Hogeschool Delft waar hij in 1926 het diploma civiel ingenieur verwierf en in dienst trad bij Rijkswaterstaat. Hij begon zijn loopbaan bij de Zuiderzeewerken (1927- 1931) en was onder andere betrokken bij de aanleg van de Afsluitdijk. Later hield hij zich zowel bezig met de waterstaat in de grote rivieren (verbetering van de Maas, kanalisatie van de IJssel) als aan de kust (Arrondissement Hoorn). In 1944 was hij in Breda betrokken met de voorbereidingen van de dijkverbeteringen in de Biesbosch en omgeving. Op 1 oktober 1944 kreeg hij de leiding over de Dienst Droogmaking Walcheren, speciaal ingesteld om het eiland Walcheren na de inundatie weer droog te krijgen. In de roman Het verjaagde water dat A. den Doolaard over de droogmaking van Walcheren schreef figureert Jansen onder de naam Van Hummel. In 1956 werd hij hoofd van de Deltadienst, de dienst van Rijkswaterstaat die zich bezighield met de aanleg van de Deltawerken. Onder zijn leiding kwamen de eerste afsluitingen, de Zandkreekdam en de Veerse Gatdam, tot stand en legde hij de basis voor de aanleg van de Grevelingendam, de Volkerakdam en de Haringvlietdam.
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1938 RWS-BER Nota over een onderzoek naar de keuze van stortplaatsen voor baggerspecie in de Westerschelde BER048a (samenvatting)
1938 RWS-BER Nora betreffende het onderzoek naar de aard van enige in de Westerschelde nabij Kapellebank geconstateerde ondiepten BER048c (samenvatting)
1939 RWS-BER Nota inzake een onderzoek naar de oorzaken van de verdiepingen voor de oever van de Zuidwatering in de polde Walcheren BER048d (samenvatting)
1939 RWS-BER Onderzoek aanval duinkust Goederede BER052 (samenvatting)
1940 RWS-BER Enige aantekeningen over het bankengebied in de Westerschelde nabij Ossenisse BER048b (samenvatting)
1940 RWS-BER Het gebied van de Wester-schelde nabij Walsoorden Westerschelde estuaria Studiedienst der Zeeuwse Stromen
1952 RWS Onderzoek naar het gedrag van diverse verhardingen en funderingen op de rijkswegen wegenbouw Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat, nr. 32