Nicolaas Samuelsz. Cruquius

(1678 - 1754)


(eigenlijk: Nicolaas Kruik; Delft 2 dec. 1678 - Spaarndam 5 feb. 1754), waterbouwkundige, cartograaf. Was aanvankelijk landmeter, sinds 1733 belast met het toezicht op de uitwateringswerken in het Hoogheemraadschap van Rijnland. Maakte een ontwerp voor droogmaking van het Haarlemmermeer en een plan voor doorgraving van de Hoek van Holland. Kreeg voorts bekendheid door zijn kaart van het Hoogheemraadschap van Delfland. Van zijn geschriften noemen we: Rapport van den professoren 's Gravesande en Wittichius en van den landmeter Cruquius, wegens haaregedaane inspectie van de Merwede van Gorinchem af beneedenwaarts, en wegens de voorgeslagen middelen tot voorkoming van inundatiën(1730). Naar hem is genoemd het in 1846 in gebruik genomen stoomgemaal bij Heemstede, sinds 1934 ingericht als museum. Zie ook: J.G.Bijl, Z.W.Sneller.
Meer info via:

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1730 De Rivier de Merwede, van ontrent de Steenen-hoek, Oostwaards-op tot verby het dorp van Sleeuwyk: me.... Nieuwe Merwede Bijlage bij: Rapport van de professoren s-Gravesande en Wittichius, en van de landmeeter Cruquius, wegens haare gedaane inspectie van de Rivier de Merwede van Gorinchem af beneederwaarts, en wegens de voorgeslaage middelen tot voorkoming van inundatien
1730 Caarte ofte afteeckening van de rivier de Merwede van Gorichem af benedenwaarts etc. Nieuwe Merwede Bijlage bij: Rapport van de professoren s Gravensande en Wittichius en van den landmeter Cruquius, wegens haare gedaane inspectie van de rivier de Merwede, 8 juli 1730