Crommelin

Lijst van publicaties van Robert Daniel Crommelin

(1907 - 1993)


Sedimentoloog uit Wageningen, tijdelijk verbonden aan de Studiedienst Benedenrivieren. Hij waaadelborst 1923-1924, en geoloog Ned. Kol. Petroleum Mij. te Soegei-Gerong (Sumatra) 1934-1935, assistent laboratorium voor geologie Landbouw Hogeschool te Wageningen 1936-1946, geoloog 1947- en hoofd afd. mineralogie Stichting voor Bodemkartering
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1940 RWS-BER De herkomst van het zand in de Waddenzee - de herkomst van het Waddenslib BER063 (samenvatting)
1948 RWS-BER Een onderzoek naar de aard en herkomst van het slib in de Westerschelde en enige aanverwante gebieden Nota in opdracht van dir BER door StiBoKa