Coppoolse

Lijst van publicaties van C.W. Coppoolse

(1902 - 0)


1967: Per 1 juli verliet Drs. C. W. Coppoolse. na een 28-jarig dienstverband bij de Rijkswaterstaat, de dienst i.v.m. het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd
Meer info via:

klik op de titel voor de publicatie

De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload.
Publicaties gemerkt met * zijn gescand, maar nog niet opgenomen in de online repository. Het origineel is beschikbaar bij (klik op logo voor reservering): link naar het boek in Delpher (scan met hoge resolutie)
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie
Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp
Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1941 RWS-BER Waargenomen verandering in de getijvoortplanting op de Hollandse IJssel sedert de verbetering van 1938 en vorige jaren BER022c (samenvatting)
1941 RWS-BER Opmerkingen over het verband tussen stroomsnelheden en zandgehalten volgens de waarnemingen op de "Oceaan" en de "Ambulant" BER081 (samenvatting)
1942 RWS-BER Stuifzandmetingen langs de Nederlandse stranden BER098 (samenvatting)
1943 RWS-BER Frequenties der windsnelheden in Nederland BER123 (samenvatting)
1943 RWS-BER Regenfrequenties in Nederlands in verband met de plaatselijke bodemgesteldheid BER124 (samenvatting)
1944 RWS-BER Kuildiepten bij de mond van een rivier, zoals de Rotterdamse Waterweg BER135 (samenvatting)
1944 RWS-BER Heen- en teruggaande getijgolven BER136 (samenvatting)
1945 RWS-BER Beschouwingen over energie op de benedenrivieren BER152 (samenvatting)
1947 RWS-BER Chloorgehalte op de benedenrivieren BER180 (samenvatting)