Abraham Caland

(1789 - 1869)


(Westkapelle 22 maart 1789 - Middelburg 11 april 1869), ingenieur. Heeft in verschillende functies belangrijk werk verricht op het gebied van waterkering en waterhuishouding in Zeeland en Vlaanderen, en adviseerde in waterstaatkundige projecten elders in ons land. Van zijn vele publikaties noemen we: Handleiding tot de kennis der dijksbouw en zeeweringkunde (1833), Eenige beschouwingen over eene Noordzeehaven voor Amsterdam en de afdamming van het IJ bij het Pampus (1863) en Historisch overzicht en opmerkingen betrekkelijk de ontwerpen tot verbinding van de Noord- met de Zuiderzee langs Amsterdam(1869)
Meer info via:

Illustratiebron: encyclopedievanzeeland.nl

Voor een kaart met locaties van alle publicaties van deze auteur klik hier

Publicaties digitaal beschikbaar via het Trésor der Hollandsche Waterbouw

klik op de titel voor de publicatie
De link leidt naar een metadata bladzijde op de TU repository, Google Books, of elders, waar de pdf gedownload kan worden. In sommige gevallen wordt de pdf direct gedownload. Als er een bibliotheek-logo staat is het origineel is beschikbaar bij deze bibliotheek (klik voor reservering). geeft link naar het boek in Delpher (of vergelijkbare viewer). opent een kaartje met de locatie.
Klik op de organisatienaam voor een overzicht van alle publicaties van deze organisatie. Klik op de onderwerpnaam voor een overzicht van alle publicaties over dit onderwerp. Klik op de projectnaam voor een overzicht van alle publicaties over dat project
datum org titel project onderwerp bron
1833 RWS Handleiding tot de kennis der dyksbouw en zeeweringskunde dijken Te Zierikzee : by Van de Velde Olivier
1836 Verhandeling over het bouwen van een fort, in den mond der Westerschelde, buiten Vlissingen en Breskens defensiewerken Te Zierikzee : Bij J.van de Velde Olivier
1857 Memorie betreffende den verachterden toestand der tegenwoordige Middelburgsche haven, en advis om die haven ook voor de grootste zeeschepen bevaarbaar te maken en met geringe kosten bevaarbaar te houden havens Middelburg, Altdorffer
1858 RSW Nadere beschouwingen over het herstel en de verbetering der Middelburgsche haven havens MIddelburg,Altdorffer
1860 RWS Ontwerp voor eene zeehaven te Scheveningen, voorafgegaan door eenige bedenkingen op de daartoe reeds ingezondene ontwerpen Scheveningen havens Middelburg : Altdorffer
1862 RWS Nader betoog hoe en door wien eene zeehaven te Scheveningen moet worden aangelegd, en belangrijkheid daarvan voor de ingezetenen van 's Gravenhage Scheveningen havens Middelburg, Altdorfer
1863 RWS Eenige beschouwingen over eene Noordzeehaven voor Amsterdam en de afdamming van het IJ bij het Pampus Noordzeekanaal kanalen Middelburg : Altorffer
1868 RWS Kanaal voor Amsterdam met de Noordzee: beoordeeling der memorie van beantwoording der Regering op het voorloopig verslag van de Commissie der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, betreffende de overeenkomst ter wijziging van de concessie voor een Noordzee Noordeekanaal kanalen Middelburg : Abrahams
1868 RWS Ontwerp van een open vaarwater van Amsterdam naar de Noordzee, met de vereischten waaraan het moet voldoen en de voordeelen aan hetzelve verbonden Noordzeekanaal kanalen Middelburg, Gebr. Abrahams
1868 RWS Nog een woord over eene Noordzeehaven van Amsterdam, in verband beschouwd met de toekomst van die stad Noordzeekanaal kanalen Middelburg : Abrahams
1869 Historisch overzigt en opmerkingen betrekkelijk de ontwerpen tot verbinding van de Noord- met de Zuiderzee langs Amsterdam, hetzij door een open vaarwater, of door een met dammen en sluizen gesloten kanaal kanalen Middelburg, Gebr. Abrahams