Christiaan Bonifacius van der Tak

(1814 - 1878)


Voorschoten 12 aug. 1814 - Rotterdam 8 aug. 1878), architect (autodidact). Werkte zich op van timmerman tot hoofdopzichter (1852 tot 1861) bij de aanleg van de spoorlijn Rotterdam-Utrecht. Was daarna tot zijn dood stadsarchitect en directeur van Gemeentewerken Rotterdam. Hij kreeg bekendheid als ontwerper van de Willemsbrug en het rioleringsstelsel van de gehele stad. Ook gaf hij leiding aan de totstandkoming van de gemeentelijke drinkwaterleiding (1870-1874), waarover hij schreef: De drinkwaterleiding te Rotterdam (1877).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikipedia Commons