Pieter van der Sluijs

(1925 - 1988)


(Rotterdam 24 nov. 1925 - Bennekom 6 april 2002), landbouwkundig ingenieur, bodemkundige. Na voltooiing van zijn studie cultuurtechniek aan de LHS in Wageningen in 1955, werkte hij tot zijn pensionering als bodemkundige bij de Stichting voor Bodemkartering in Wageningen, in de begintijd in Goes. Hij schreef: Een vergelijking tussen het noordelijke- en het zuidwestelijke zeekleigebied (met J. Cnossen; 1966) en Dijkdoorbraken en bodemgesteldheid in Zeeland (met I. Ovaa en M.H. Wilderom; 1968).