Sytse van der Molen

(1912 - 1995)


(Leeuwarden 7 aug. 1912 - Noordbergum 15 sep. 1995), leraar, journalist, folklorist. Was aanvankelijk onderwijzer en leraar, later journalist en redacteur bij het Nieuwsblad van Friesland en de Leeuwarder Courant. Was bestuurslid van verschillende cultuurhistorische instellingen en schreef vele artikelen en boeken op folkloristisch, naamkundig en historisch gebied, zoals De dijken der Middelzee in Leeuwarderadeel (1938), Profiel van een waterland; de oude Friese watersteden (1974) en Fries waterland in beeld (1982)