Pieter Willem Johannes van den Berg

(1880 - 1952)


(Langerak 20 aug. 1880 - Brummen 27 juni 1952), predikant, publicist. Studeerde theologie en promoveerde in 1914 te Utrecht. Was van 1904 tot 1944 hervormd predikant te Nijeveen. Had grote belangstelling voor volkskunde en regionale geschiedenis. Was bestuurslid van het Provinciaal Museum in Assen, redacteur van de Nieuwe Drentse Volksalmanak en mede-oprichter van het Drents Genootschap. Schreef vele tijdschriftartikelen en bijdragen aan boeken over plattelandscultuur met historische, culturele en religieuze achtergrond zoals Land en Volk van de Noordwesthoek (1948). Ref.: BLP2, J.Linthorst Homan In memoriam Dr.P.W.J. van den Berg (1953), R.D.MulderIn memoriam dr.P.W.J.van den Berg (1952).