Otto Willem Arnold baron van Verschuer

(1927 - 2014)


(Beesd 22 juli 1927 - Beesd 4 juni 2014), jurist, landheer. Studeerde rechten aan de RU van Utrecht. Was heer van Mariënwaardt, Echteld en Enspijk en sinds 1958 rentmeester van kroondomeinen in de Tieler- en Bommelerwaard. Was van 1965-1978 lid van GS van Gelderland, van 1970-1979 lid van de Raad van de Waterstaat, van 1978-1979 waarnemend burgemeester van Wageningen en van 1979-1983 lid van de Raad van State. Schreef in de periode van 1968-2005 een aantal publicaties waarvan we noemen: Tieler en Bommelerwaarden 1327-1977; grepen uit de geschiedenis van 650 jaar waterstaatszorg in Tielerwaard en Bommelerwaard (met O. Moorman van Kappen en J. Korf; 1977).
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons: Anefo - Het eerste CDA-congres te Den Haag. Voorzitter van de CHU Verschuer 23 augustus 1975