Andries Theun van Veen

(1869 - 1952)


(Groningen 13 mei 1869 - Bloemendaal 21 feb. 1952), waterbouwkundige. Was in dienst van RWS als opzichter in achtereenvolgens Gennep, Alphen aan den Rijn, Velsen, Den Helder, Sneek en Velsen. Van hem zijn twee publicaties bekend: Geschiedenis van eneenige beschouwingen over het Marsdiep c.a. (Zeegat van Texel) (1909) en Het Marsdiep c.a. (Zeegatvan Texel): nadere beschouwingen in verband met de afsluiting van de Zuiderzee (1929).