Worp van Peyma

(1795 - 1881)


(Ternaard 1795 - Lancaster USA 1881), landbouwer. Was bestuurslid van waterschap Oost- en Westdongeradeel. Zag bij de overstromingsramp van 1825 mogelijkheden tot herstel en schreef daarover Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedijken en de hervorming derzelve, bijzonder met betrekking tot die der provincie Vriesland (1827). Was autodidactisch waterstaatsdeskundige en schreef o.m. Verslag over de aansluiting van Ameland aan den Vrieschen wal en de opslijking van het Wad (1850). Emigreerde na de aardappelziekte naar Amerika waar hij een leerlooierij en wisselbank begon.

Als in bovenstaande biografie een publicatie blauw is, kunt u ook daarop klikken, u krijgt dan een digitale versie van die publicatie.

Illustratiebron: via genealogie wikitree.com