Jhr. Anne Willem van Holthe tot Echten

(1816 - 1900)


(Echten 22 feb. 1816 - Assen 9 feb. 1900), jurist. Vestigde zich, na zijn rechtenstudie in Groningen, als notaris en advocaat te Assen. Hield zich vooral bezig met mogelijkheden van kanaalaanleg door Drenthe en schreef o.m. Ontwerp tot oprichting eener Kanaal-Maatschappij tot verbinding van de Zuiderzee met de Eems. Als directeur van de N.V. Drentsche Kanaal Maatschappij ijverde hij voor verlenging van de Hoogeveense Vaart tot in de Emmervenen
Meer info via: