Jhr Johan van Heurn

(1854 - 1903)


(Den Bosch 30 oct. 1854 - Den Haag 25 jan. 1903), ingenieur. Na zijn studie aan de PS te Delft was hij tot 1883 in dienst van de PWS van Noord-Brabant betrokken bij de verlegging van de Maasmond. Later, bij de Algemene Dienst van de waterstaat in Den Haag werkte hij aan de verbetering van de waterhuishouding in oostelijk Noord-Brabant en aan de bouw van de vissershaven te Scheveningen. Won diverse technische prijsvragen. Was redacteur van De Ingenieur en publiceerde daarin diverse artikelen w.o.De opheffing der gemeenschap van Waal en Maas te Heerewaarden(1888) en De Zuiderzee en het tijdperk der Middeleeuwen (1892).
Meer info via:

Illustratiebron: de Ingenieur (mevr. v Heurn-Bake)