Huybert Martinus van Eck

(1929 - 1998)


(Hilligersberg 23 feb. 1929 - Vlieland 16 mei 1998), bioloog. Studeerde aan de RU in Groningen, waar hij in 1964 het MO-examen biologie aflegde. Trad daarna in dienst van het Instituut voor Oecologisch Onderzoek in Arnhem, van 1965-1992 als beheerder van het Veldstation op Vlieland, belast met het waarnemen en onderzoeken van ornithologische vragen. Van 1970 - 1982 was hij gemeenteraadslid van Vlieland waarvan de laatste vier jaar als wethouder. Was daarnaast vele jaren secretaris van de Cultuur Historische Vereniging Vlieland. Behalve enkele wetenschappelijke artikelen schreef hij ook: Vlieland, van Hors tot Horn (met T.F.J. Pronker; 1970)