Cornelis Johannes van Doorn

(1837 - 1906)


(Hal 5 jan. 1837 - Amsterdam 24 feb. 1906), ingenieur. Werd, na in 1860 te zijn afgestudeerd aan de KA in Delft, toegevoegd aan T.J.Stieltjes voor het ontwerp van de spoorwegen op Java. Werd in 1863 belast met de aanleg van sluizen en een stoomgemaal voor de afsluiting van het IJ bij Schellingwoude. Was van 1872 tot 1880 met I.A.Lindo werkzaam in Japan voor de verbetering van de waterhuishouding. Schreef een afdeling van het handboek Waterbouwkunde(1885) onder redactie van N.H.Henket. Zijn grafmonument bevindt zich op de Oosterbegraafplaats te Amsterdam. Zie ook: G.A.Escher
Meer info via:

Illustratiebron: Wikimedia Commons - standbeeld bij het Asaka Kanaal